Kursplan

Kursplan: Italiensk 1700-, 1800- och 1900-talslitteratur

Kurskod: IT1027
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Italienska (ITA)
Ämnesgrupp: Italienska
Utbildningsområde: Humanistiska området, 100%
Fastställd:
Fastställd 2015-02-06.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2015-02-06.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten:

  • vara förtrogen med den italienska litteraturhistorien under 1700-, 1800- och 1900-talen samt dess mest betydande författare och strömningar
  • visa kunskap om författarnas biografi och mest kända verk
  • på italienska kunna läsa, diskutera och analysera innehållet i ett urval skönlitterära verk
  • på italienska i en mindre uppsats kunna redovisa de anvisade skönlitterära verken, författarna och deras övriga författarskap och därvid använda vedertagna litterära begrepp
  • självständigt kunna reflektera över de anvisade skönlitterära verken i historiskt och kulturellt perspektiv samt relatera dem till varandra.

Innehåll

I kursen utvecklar den studerande förmågan att förstå och arbeta med italiensk text baserad på skönlitteratur från 1700-, 1800-, 1900-talen. Kursen innehåller dessutom en orientering i den italienska litteraturhistorien under dessa århundraden samt dess mest betydande verk, författare och litterära strömningar.

Examinationsformer

Examinationen sker genom fortlöpande bedömning av seminarieverksamheten, inlämningsuppgifter och ett skriftligt slutprov.

Arbetsformer

Undervisningen, som är webbaserad och helt på distans, bedrivs på italienska och ges i föreläsnings- samt seminarieform där den studerande förväntas delta aktivt.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

För att få betyget VG på hela kursen krävs VG på moment 2.

Betygsrapportering:
Moment 1: Aktivt deltagande i seminarier och inlämningsuppgifter - 3 hp
Moment 2: Avslutande skriftligt prov - 4,5 hp

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Italienska: muntlig språkfärdighet 1, Italienska: skriftlig språkfärdighet 1, Italienska Texter: 1900-talets litteratur eller motsvarande.

Övrigt

Ersätter IT1008.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2UPG
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:25%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Italienska
Undervisningstid:Kväll
Studieform:IT-distans
Studieplatser:20
Behörighetskrav: [?]Italienska: muntlig språkfärdighet 1, Italienska: skriftlig språkfärdighet 1, Italienska Texter: 1900-talets litteratur eller motsvarande.

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:8

Ansök

Ansök på Antagning.se