Kursplan

Kursplan: Italienska A: Textanalys, deckargenren

Kurskod: IT1028
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Italienska (ITA)
Ämnesgrupp: Italienska
Utbildningsområde: Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Ej huvudområde1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1N
Fastställd:
Fastställd 2016-09-13.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2016-09-13.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • på italienska diskutera, muntligt och skriftligt, innehållet i ett urval skönlitterära texter i deckargenren
  • reflektera över skönlitterära texter i deckargenren samt relatera dem och deras författare till varandra utifrån innehåll och språk
  • identifiera och redogöra för typiska stilistiska och litterära drag i deckargenren genom att använda elementära litterära begrepp
  • redogöra för hur den italienska deckargenren har utvecklats under 1900- och 2000-talet.

Innehåll

Kursen omfattar ett studium av valda verk av några italienska deckarförfattare från 1900- och 2000-talet. Med utgångspunkt i de skönlitterära texterna ger kursen en orientering om uppkomsten och utvecklingen av deckargenren i Italien samt en introduktion i de typiska litterära och stilistiska dragen för genren.

Examinationsformer

Fortlöpande examinering sker genom bedömning av studenternas aktiva deltagande under seminarier och skriftliga redovisningar.

Arbetsformer

All undervisning sker i form av föreläsningar och obligatoriska seminarier där den studerande förväntas delta aktivt och i samspel med de andra kursdeltagarna. All undervisning sker på italienska.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

För att erhålla betyget VG på hela kursen krävs VG på alla moment.

Betygsrapportering:
Moment 1: Aktivt deltagande i seminarier - 3 hp
Moment 2: Skriftliga redovisningar - 4,5 hp

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Områdesbehörighet 2/A2 (inkl italienska 3) eller motsvarande kunskaper. Dispens beviljas från kravet på svenska för grundläggande behörighet. Dispens beviljas från kravet på Engelska B (för grundläggande behörighet).

Övrigt

Undervisning och lärandeaktiviteter är nätbaserade och sker med stöd av en lärplattform och digitala verktyg. Det förutsätts att den studerande har tillgång till dator med ljudkort och nätuppkoppling, headset med mikrofon och hörlurar samt en webbkamera.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2UPE
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:25%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Italienska
Undervisningstid:Kväll
Studieform:IT-distans
Studieplatser:30
Behörighetskrav:Områdesbehörighet 2/A2 (inkl italienska 3) eller motsvarande kunskaper. Dispens beviljas från kravet på svenska för grundläggande behörighet. Dispens beviljas från kravet på Engelska B (för grundläggande behörighet).

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:9

Ansök

Ansök på Antagning.se