Kursplan

Kursplan: Italiensk språkvetenskap

Kurskod: IT2005
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 2
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Italienska (ITA)
Ämnesgrupp: Italienska
Utbildningsområde: Humanistiska området, 100%
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Humaniora och medier 2009-12-01.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2010-08-30.
Reviderad:
Reviderad 2011-10-19.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2012-01-23.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • muntligt och skriftligt på god italienska redogöra för de förvärvade kunskaperna inom språkvetenskaplig teori och de viktigaste analysmetoderna inom allmän språkvetenskap och sociolingvistik
 • praktiskt tillämpa de förvärvade kunskaperna på italienska språkexempel
 • i skrift presentera en klar och tydlig argumentation på ett stilistiskt effektivt och adekvat sätt, genom användning av rätt terminologi, enligt en av språkvetenskapens forskningsmetoder.

Innehåll

Kursen utgör en orientering i de språkvetenskapliga teorierna och metoderna med särskild inriktning mot normativ och faktisk italienska. De texter som studeras behandlar följande moment:

· introduktion till språkvetenskap
· fonetik
· morfologi
· syntax
· språkvetenskaplig typologi
· semantik
· pragmatik
· sociolingvistik

Examinationsformer

Examinationen sker i form av aktivt deltagande i seminarier, obligatoriska inlämningsuppgifter samt författande av en mindre uppsats.

Arbetsformer

Undervisningen, som är webbaserad och helt på distans, bedrivs på italienska och ges i föreläsnings- och seminarieform.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Italienska: Skriftlig språkfärdighet II, Italienska: Muntlig språkfärdighet II, Italiensk språkhistoria eller motsvarande.

Övrigt

Summary in English

Litteratur

 • Dardano, M.. (2005) Nuovo manualetto di linguistica italiana. Bologna: Zanichelli. (200 s). ISBN 9788808176349

Referenslitteratur

 • Coveri, L, Benucci, A, Diadore, P. (1998) Le varietà dell’italiano. Siena, Bonacci. ISBN 88-7573-346-5
  Anmärkning: o edizione successiva
 • D‘Achille, P. (2003) L’italiano contemporaneo. Bologna: Il Mulino. (120 s). ISBN 88-15-11423-8
  Anmärkning: eller senare upplaga

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2UPK
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:25%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Italienska
Undervisningstid:Kväll
Studieform:IT-distans
Studieplatser:15
Behörighetskrav: [?]Italienska: Skriftlig språkfärdighet II, Italienska: Muntlig språkfärdighet II, Italiensk språkhistoria eller motsvarande.

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:7

Ansök

Ansök på Antagning.se