Kursplan

Kursplan: Japanska III: Att läsa manga

Kurskod: JP1038
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Japanska (JAA)
Ämnesgrupp: Japanska
Utbildningsområde: Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Japanska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G2F
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Humaniora och medier 2011-05-03.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2011-05-03.
Reviderad:
Reviderad 2012-04-17.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2012-04-17.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:

  • uttrycka åsikter på japanska om innehållet i läst manga
  • identifiera och diskutera olika språkliga stilar och uttryckssätt som används i japansk manga
  • redogöra för berättelsestrukturen i avsnitt ur japansk manga.

Innehåll

Olika genrer av japansk manga studeras i original och används som underlag för diskussion. Ett antal representativa verk läses och analyseras för att ge en överblick över olika stilarter. En viss tonvikt läggs vid verk som har ett rikt språkligt uttryck och innehåller relativt mycket text. Även mangans talspråkliga kvaliteter studeras för att fördjupa kunskapen om japanskans olika talstilar.

Examinationsformer

Kursen examineras fortlöpande, genom återkommande skriftliga inlämningsuppgifter, aktivt deltagande i seminarier och en avslutande essä.

Arbetsformer

Japanska används som undervisningsspråk, undantagsvis med engelska som stödspråk. Undervisningen sker i form av självstudier och seminarier.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Minst 60 högskolepoäng på grundnivå inom ämnet japanska, eller motsvarande kunskaper.

Övrigt

Denna kursplan ersätter JP1028.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2VEN
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v45, 2017 - v2, 2018
Studietakt:50%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Japanska, kan komma att ges på Engelska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:30
Behörighetskrav: [?]Minst 60 högskolepoäng på grundnivå inom ämnet japanska, eller motsvarande kunskaper.

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:9

Ansök

Ansök på Antagning.se