Kursplan

Kursplan: Japanska III: Den moderna novellen

Kurskod: JP1039
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Humaniora och språk
Ämnestillhörighet: Japanska (JAA)
Ämnesgrupp: Japanska
Utbildningsområde: Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Japanska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G2F
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Humaniora och språk 2011-05-03.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2011-05-03.
Reviderad:
Reviderad 2012-04-17.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2012-04-17.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Efter avslutad kurs skall den studerande på japanska kunna:

  • diskutera innehållet i litterära texter
  • läsa förberedda litterära texter relativt flytande
  • skriva enklare analyser av litterära verk.

Innehåll

I kursen läses ett antal noveller på nutida japanska. Studenterna uppövar sin förmåga att läsa snabbt och utökar sina kanjikunskaper genom att läsa tecknen i sitt språkliga sammanhang. Genom referat och kommentarer utvecklar de sin förmåga att uttrycka sig muntligt och i skrift.

Examinationsformer

Kursen examineras fortlöpande, genom skriftliga inlämningsuppgifter och aktivt deltagande i seminarier, och genom en skriftlig recension av en av novellerna.

Arbetsformer

Japanska används som undervisningsspråk, undantagsvis med engelska som stödspråk. Undervisningen sker i form av självstudier och seminarier.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Minst 60 högskolepoäng på grundnivå inom ämnet japanska, eller motsvarande kunskaper.

Övrigt

Denna kursplan ersätter JP1025.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2VEL
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v44, 2017
Studietakt:50%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Japanska, kan komma att ges på Engelska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:30
Behörighetskrav: [?]Minst 60 högskolepoäng på grundnivå inom ämnet japanska, eller motsvarande kunskaper.

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:8