Kursplan

Kursplan: Japanska III: Språkfärdighet

Kurskod: JP1040
Poäng: 15 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Japanska (JAA)
Ämnesgrupp: Japanska
Utbildningsområde: Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Japanska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G2F
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Humaniora och medier 2012-01-19.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2012-01-19.
Reviderad:
Reviderad 2013-12-13.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2013-12-13.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Efter avslutad kurs ska de studerande på modern japanska kunna:

  • med viss lätthet läsa texter i vilka grammatik, vokabulär och kanji på medelsvår nivå används, och återberätta deras innehåll
  • föra ett vanligt samtal på japanska, och därvid använda uttryck på en nivå nödvändig för vardaglig kommunikation om välkända ämnen
  • ge kortare förberedda presentationer om välkända ämnen
  • uttrycka sina åsikter om sådana ämnen och diskutera andras åsikter
  • organisera och leda mindre studieprojekt
  • analysera de grammatiska strukturerna i medelsvåra texter och använda sig av dessa i egna texter
  • beskriva några vanliga aspekter av det samtida japanska samhället och vardagskulturen.

Innehåll

Inom kursen tränar sig studenterna att göra kortare presentationer och diskutera dessa på japanska. Man tränar sig också i att debattera olika välkända teman och utökar därigenom sitt ordförråd inom relevanta ämnesområden. Genom studium och diskussion av medelsvåra texter och arbete med kortare skrivuppgifter fördjupas kunskapen om den nutida japanskans grammatik.

Examinationsformer

Kursen examineras fortlöpande. Studenternas muntliga förmåga bedöms genom deras prestation på lektionerna och deras skriftliga förmåga bedöms genom upprepade skriftliga uppgifter och ett avslutande skriftligt prov. De projekt som studenterna presenterar både muntligt och skriftligt utgör också en del av examinationen.

Arbetsformer

Japanska används som undervisningsspråk med engelska som stödspråk. Undervisningen sker i form av seminarier, gruppövningar, ett antal studieprojekt och olika online-aktiviteter.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Minst 60 högskolepoäng på grundnivå inom ämnet japanska, eller motsvarande kunskaper.

Övrigt

Ersätter JP1033.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2VEM
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:50%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Japanska, kan komma att ges på Engelska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:30
Behörighetskrav: [?]Minst 60 högskolepoäng på grundnivå inom ämnet japanska, eller motsvarande kunskaper.

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:18

Ansök

Ansök på Antagning.se