Kursplan

Kursplan: Nutida Japan: Kultur och samhälle

Kurskod: JP1049
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Japanska (JAA)
Ämnesgrupp: Japanska
Utbildningsområde: Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Japanska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1N
Fastställd:
Fastställd 2014-09-01.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2014-09-01.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • visa grundläggande kunskaper om och förklara vissa aspekter av samtida japansk kultur och samhälle
  • diskutera olika perspektiv som finns i skrifter om Japan och argumentera för sina egna åsikter om dessa
  • hantera grunderna i akademiskt skrivande.

Innehåll

I kursen utforskar studenterna olika aspekter av det japanska samhället, i dess vidaste bemärkelse, både från ett innanför- och ett utanförperspektiv. En bred översikt ges av det japanska samhällslivet och de ämnen som berörs omfattar natur, geografi, historia, ekonomi, samhälle, politik och diplomati, näringsliv, utbildning, traditionell och modern konst, och språk.

Examinationsformer

Examination sker genom bedömning av prestationen på seminarierna, inlämningsuppgifter, en kort avslutande uppsats och en muntliga presentation av denna.

Arbetsformer

Kursen ges på engelska. Undervisningen sker i form av föreläsningar, gruppdiskussioner och olika online-aktiviteter.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Betygsrapportering:
Moment 1: Seminarier och inlämningsuppgifter (5 hp)
Moment 2: Uppsats (2,5 hp)

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Områdesbehörighet 2/A2 eller motsvarande kunskaper. Dispens beviljas från kravet på Moderna språk - aktuellt språk steg 3, eller motsvarande kunskaper Dispens beviljas från kravet på svenska för Grundläggande behörighet.

Övrigt

Förkunskaper i japanska kan vara till hjälp, men är inte ett krav.

Ersätter JP1043.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2VED
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:25%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Engelska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:30
Behörighetskrav:Områdesbehörighet 2/A2 eller motsvarande kunskaper. Dispens beviljas från kravet på Moderna språk - aktuellt språk steg 3, eller motsvarande kunskaper Dispens beviljas från kravet på svenska för Grundläggande behörighet.

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:9

Ansök

Ansök på Antagning.se