Kursplan

Kursplan: Japanska I: Grundläggande språkfärdighet

Kurskod: JP1050
Poäng: 15 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Japanska (JAA)
Ämnesgrupp: Japanska
Utbildningsområde: Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Japanska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1N
Fastställd:
Fastställd 2015-03-05.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2015-03-05.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • kommunicera om instuderade ämnen på japanskans normala artighetsnivå
 • använda de grundläggande artiga böjningsformerna av japanskans kopula, verb och adjektiv
 • skriva och läsa de två fonetiska skriftsystemen hiragana och katakana relativt obehindrat
 • skriva och läsa ett sextiotal av de mest grundläggande ideografiska kanji-tecknen
 • redogöra för kanji-tecknens ursprung och grundläggande struktur
 • uttala de japanska språkljuden så att hen kan göra sig förstådd
 • redogöra för hur de japanska språkljuden skiljer sig från de svenska eller engelska.

Innehåll

Med hjälp av praktiska skriv- och läsövningar, övar studenterna upp förmågan att använda de fonetiska skriftsystemen. Därmed övas även de japanska språkljuden, vilka också studeras i jämförelse med engelska eller svenska. Vidare övar studenterna skrivning och läsning av de mest grundläggande ideografiska tecknen och studerar deras struktur och historiska ursprung.

Genom aktiv användning av det japanska språket, både muntligt och skriftligt, tränar studenterna upp sin förmåga att kommunicera på enkel japanska. De studerar också språkets grundläggande grammatik och de kulturella sammanhang som olika uttryck och register används i.

Examinationsformer

Kursen examineras genom muntliga och skriftliga inlämningsuppgifter, webbaserade prov, bedömning av deltagandet på lektionerna och ett avslutande muntligt prov.

Arbetsformer

Svenska eller engelska och japanska används som undervisningsspråk. Undervisningen sker i form av seminarier och gruppövningar.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

För att erhålla betyget VG på hela kursen krävs VG på moment 2 och 3.

Betygsrapportering:

 • Moment 1: Kana (3 hp)
 • Moment 2: Skriftlig språkfärdighet (6 hp)
 • Moment 3: Muntlig språkfärdighet (6 hp).

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Områdesbehörighet 2/A2 eller motsvarande kunskaper. Dispens beviljas från kravet på Moderna språk - aktuellt språk steg 3, eller motsvarande kunskaper Dispens beviljas från kravet på svenska för Grundläggande behörighet.

Övrigt

Kursen ersätter JP1041.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2VE8
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v44, 2017
Studietakt:100%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Japanska, kan komma att ges på Engelska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:50
Behörighetskrav:Områdesbehörighet 2/A2 eller motsvarande kunskaper. Dispens beviljas från kravet på Moderna språk - aktuellt språk steg 3, eller motsvarande kunskaper Dispens beviljas från kravet på svenska för Grundläggande behörighet.

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:20

Ansök

Ansök på Antagning.se
 
Anmälningskod:HDA-H2VE9
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:50%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Japanska, kan komma att ges på Engelska
Undervisningstid:Kväll
Studieform:IT-distans
Studieplatser:40
Behörighetskrav:Områdesbehörighet 2/A2 eller motsvarande kunskaper. Dispens beviljas från kravet på Moderna språk - aktuellt språk steg 3, eller motsvarande kunskaper Dispens beviljas från kravet på svenska för Grundläggande behörighet.

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:20

Ansök

Ansök på Antagning.se
 
Anmälningskod:HDA-H2VE7
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:50%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Japanska, kan komma att ges på Engelska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:20
Behörighetskrav:Områdesbehörighet 2/A2 eller motsvarande kunskaper. Dispens beviljas från kravet på Moderna språk - aktuellt språk steg 3, eller motsvarande kunskaper Dispens beviljas från kravet på svenska för Grundläggande behörighet.

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:20

Ansök

Ansök på Antagning.se