Kursplan

Kursplan: Japanska IV: Introduktion till översättning

Kurskod: JP2005
Poäng: 15 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 2
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Japanska (JAA)
Ämnesgrupp: Japanska
Utbildningsområde: Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Japanska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G2F
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Humaniora och medier 2011-02-01.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2011-02-01.
Reviderad:
Reviderad 2013-07-01.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2013-07-01.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • förklara de grundläggande principerna för översättningsteori
  • söka efter den information som krävs för översättningar, med hjälp av lämpliga resurser (dokumentation)
  • analysera och översätta olika typer av dokument från japanska till engelska och från engelska till japanska och därvid hantera skillnaden mellan olika register och vokabulär
  • analysera och kritiskt diskutera sina egna och andras översättningar.

Innehåll

I kursen introduceras de grundläggande principerna för översättningsteori i korthet, men tonvikten ligger på praktisk översättning av olika typer av dokument. Texter hämtade från olika genrer, inkluderande såväl litterära verk som affärsrelaterade dokument, analyseras och översätts både från japanska till engelska och från engelska till japanska, efter att lämpligt dokumentationsarbete genomförts. Vid sidan om lärarens kommentarer diskuterar studenterna korrekthet och stil för att förbättra översättningarnas kvalitet.

Examinationsformer

För att få godkänt på kursen måste studenterna delta aktivt på lektionerna och i gruppdiskussionerna, lämna in skriftliga uppgifter och klara ett skriftligt prov.

Arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier ägnade de skrivna uppgifterna. Studenterna arbetar både individuellt och i grupp. Japanska används som huvudsakligt undervisningsspråk, med engelska som stödspråk.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Minst 90 högskolepoäng på grundnivå inom ämnet japanska, eller motsvarande kunskaper.

Övrigt

Reviderad
2012-04-17 (huvudområde tillagt)
2012-05-31 (litteraturändringar)

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2VEP
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:50%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Japanska, kan komma att ges på Engelska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:30
Behörighetskrav: [?]Minst 90 högskolepoäng på grundnivå inom ämnet japanska, eller motsvarande kunskaper.

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:16

Ansök

Ansök på Antagning.se