Kursplan

Kursplan: Kinesiska i tal och skrift: del 2

Kurskod: KI1004
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Kinesiska (KIA)
Ämnesgrupp: Kinesiska
Utbildningsområde: Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Kinesiska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1F
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Humaniora och medier 2007-03-15.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2007-07-01.
Reviderad:
Reviderad 2016-03-01.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2016-03-01.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

  • uttrycka sig aktivt i olika vardagliga situationer
  • behärska enklare grammatiska strukturer
  • skriva och läsa 500-700 av kinesiskans skrivtecken
  • uttala och identifiera de kinesiska språkljuden och känna till hur dessa skiljer sig från svenska/engelska.

Innehåll

Kursen består av ett skriftligt (3,5hp) och ett muntligt (4hp) moment. Kursen bygger vidare på både den muntliga och skriftliga språkfärdigheten som introducerades i Kinesiska i tal och skrift: del 1 och består av fortsatt träning i skriftspråksystemet samt rikskinesiskans uttal, fonetik och fonologi. Läsning av enklare texter ingår och genomgång och inlärning av ett antal skriftliga tecken.

Examinationsformer

Skriftlig och muntlig examination.

Arbetsformer

Engelska används som stödspråk på föreläsningar och seminarier.

Betyg

Som betygsskala används U - VG
För VG på hela kursen krävs VG om minst 4hp.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Kinesiska i tal och skrift: del 1 (7,5 hp), eller motsvarande

Övrigt

Denna kurs kan ingå som delkurs inom Kinesiska I.

Reviderad
2010-12-30 (litteraturändring)
2013-11-04 (huvudområde inlagt)
2016-03-01 (litteraturlistan urlyft)

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2VJ4
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:25%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Engelska, kan komma att ges på Kinesiska
Undervisningstid:Kväll
Studieform:IT-distans
Studieplatser:20
Behörighetskrav: [?]Kinesiska i tal och skrift: del 1 (7,5 hp), eller motsvarande

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:16

Ansök

Ansök på Antagning.se