Kursplan

Kursplan: Kinesisk muntlig språkfärdighet II

Kurskod: KI1034
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Kinesiska (KIA)
Ämnesgrupp: Kinesiska
Utbildningsområde: Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Kinesiska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1F
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Humaniora och medier 2012-02-17.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2012-02-17.
Reviderad:
Reviderad 2013-11-04.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2013-11-04.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • formulera meningar på kinesiska med mer komplicerad struktur och utökad vokabulär
  • uttrycka sina känslor och tankar med större frihet och lätthet
  • föra samtal om olika vardagliga teman och om enkla kulturella ämnen
  • kommunicera med Kinesiska talare mer säkert och obehindrat om sådana enkla och vardagliga ämnen.

Innehåll

Inom kursen arbetar studenterna med förberedda och oförberedda praktiska aktiviteter: rollspel, intervjuövningar, diskussionsövningar, historieberättande och olika lyssningsövningar, innefattande enkla utsnitt ur autentiska media. Man tränar framför allt muntlig färdighet och hörförståelse, men de olika aktiviteterna kan innehålla inslag av glos- och skrivövningar.

Examinationsformer

Kursen examineras fortlöpande skriftligt och muntligt.

Arbetsformer

Kinesiska används som undervisningsspråk med stöd av engelska eller svenska. Undervisningen sker i form av seminarier och gruppövningar.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Minst 30 hp på grundnivå inom ämnet kinesiska, eller motsvarande kunskaper.

Övrigt

Ersätter KI1022.

Summary in English

Litteratur

  • Ma Jian Fei. (2005) Short-Term Spoken Chinese Threshold vol. 2. 2 uppl. Beijing Language and Culture University Press. (189 s).
    Anmärkning: ISBN10: 7561913656, ISBN13: 9787561913659

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2VGG
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:25%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Engelska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:25
Behörighetskrav: [?]Minst 30 hp på grundnivå inom ämnet kinesiska, eller motsvarande kunskaper.

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:16

Ansök

Ansök på Antagning.se
 
Anmälningskod:HDA-H2VGJ
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:25%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Engelska
Undervisningstid:Kväll
Studieform:IT-distans
Studieplatser:25
Behörighetskrav: [?]Minst 30 hp på grundnivå inom ämnet kinesiska, eller motsvarande kunskaper.

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:16

Ansök

Ansök på Antagning.se