Kursplan

Kursplan: Kinesiska: grundläggande övningar I

Kurskod: KI1040
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Kinesiska (KIA)
Ämnesgrupp: Kinesiska
Utbildningsområde: Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Kinesiska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1N
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Humaniora och medier 2013-01-15.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2013-01-15.
Reviderad:
Reviderad 2013-11-04.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2013-11-04.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • läsa och använda omkring 600 vanliga kinesiska skrivtecken
  • behärska omkring 800 vanliga kinesiska ord (teckenkombinationer)
  • uttrycka enklare idéer genom att använda skriven och talad kinesiska
  • använda kinesiska i enkla konversationer om vardagslivet och studierna.

Innehåll

Kursen är i första hand avsedd att erbjuda nybörjare relativt omfattande språkträning i egen takt. Detta inkluderar att lyssna, läsa, skriva och göra övningar som vidgar ordförrådet. Handledning och tillfällen att ställa frågor ges under hela kursen.

Examinationsformer

Kursen examineras fortlöpande genom övningar/hemuppgifter, delprov och avslutande prov.

Arbetsformer

Kinesiska används som undervisningsspråk, med engelska eller svenska som stödspråk. Framsteg mäts i form av aktiviteter online och korta delprov.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Områdesbehörighet 2/A2 eller motsvarande kunskaper. Dispens beviljas från kravet på Moderna språk - aktuellt språk steg 3, eller motsvarande kunskaper Dispens beviljas från kravet på svenska för Grundläggande behörighet.

Övrigt

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2VEV
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:25%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Engelska, kan komma att ges på Kinesiska
Undervisningstid:Blandad
Studieform:IT-distans
Studieplatser:50
Behörighetskrav:Områdesbehörighet 2/A2 eller motsvarande kunskaper. Dispens beviljas från kravet på Moderna språk - aktuellt språk steg 3, eller motsvarande kunskaper Dispens beviljas från kravet på svenska för Grundläggande behörighet.

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:5