Kursplan

Kursplan: Kinesiska i tal och skrift I

Kurskod: KI1046
Poäng: 15 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Kinesiska (KIA)
Ämnesgrupp: Kinesiska
Utbildningsområde: Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Kinesiska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1N
Fastställd:
Fastställd 2016-09-13.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2016-09-13.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • använda romanisering med pinyin för att läsa och skriva kinesiska
  • uttrycka sig begripligt på grundläggande nivå
  • delta i konversation om de olika teman som tas upp på lektionerna
  • förstå omkring 400 kinesiska tecken och 500 teckenkombinationer
  • hantera enkla grammatiska strukturer
  • läsa och förstå yttranden och korta texter med hjälp av pinyin.

Innehåll

Kursen omfattar sex delmoment, som bygger på varandra. De separata språkmomenten som att lyssna, tala, läsa och skriva integreras i mycket hög grad med varandra. Kursen omfattar tal- och lyssningsövningar, där studenten förbereder sig för att förstå meningslånga påståenden, frågor och befallningar på kinesiska, och svara på dessa. Övningarna inkluderar att lyssna på inspelade texter, titta på videoavsnitt, ta diktamen, göra uttalsövningar och träna satsmönster inom och utom lektionerna. I kursen kommer studenterna även i direkt kontakt med ett stort antal kinesiska tecken under lektionerna. I kombination med skrivuppgifter bygger de upp en stabil grund för att läsa och skriva meningar och korta texter på kinesiska. Studenterna tränar också att med kinesiska tecken skriva det mesta av vad de kan muntligt.

Examinationsformer

Studenterna examineras kontinuerligt genom bedömning av aktivt deltagande i seminarier och inlämningsuppgifter samt genom en muntlig sluttentamen.

Arbetsformer

Kinesiska används som undervisningsspråk med stöd av svenska eller engelska. Undervisningen sker i form av seminarier, gruppövningar och olika individuella online aktiviteter.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

För att få betyget VG på hela kursen krävs VG på minst 9 hp, inklusive moment 5 och 6.

Betygsrapportering:
Moment 1: Muntlig och skriftlig språkfärdighet, del 1 - 3 hp
Moment 2: Muntlig och skriftlig språkfärdighet, del 2 - 3 hp
Moment 3: Muntlig och skriftlig språkfärdighet, del 3 - 3 hp
Moment 4: Muntlig och skriftlig språkfärdighet, del 4 - 3 hp
Moment 5: Skriftlig examination - 1,5 hp
Moment 6: Muntlig examination - 1,5 hp

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Områdesbehörighet 2/A2 eller motsvarande kunskaper. Dispens beviljas från kravet på Moderna språk - aktuellt språk steg 3, eller motsvarande kunskaper Dispens beviljas från kravet på svenska för Grundläggande behörighet.

Övrigt

Ersätter KI1024.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2VFA
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:50%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Engelska, kan komma att ges på Kinesiska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:40
Behörighetskrav:Områdesbehörighet 2/A2 eller motsvarande kunskaper. Dispens beviljas från kravet på Moderna språk - aktuellt språk steg 3, eller motsvarande kunskaper Dispens beviljas från kravet på svenska för Grundläggande behörighet.

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:16

Ansök

Ansök på Antagning.se
 
Anmälningskod:HDA-H2VFB
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:50%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Engelska, kan komma att ges på Kinesiska
Undervisningstid:Kväll
Studieform:IT-distans
Studieplatser:40
Behörighetskrav:Områdesbehörighet 2/A2 eller motsvarande kunskaper. Dispens beviljas från kravet på Moderna språk - aktuellt språk steg 3, eller motsvarande kunskaper Dispens beviljas från kravet på svenska för Grundläggande behörighet.

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:16

Ansök

Ansök på Antagning.se