Kursplan

Kursplan: Kinesisk muntlig språkfärdighet I

Kurskod: KI1047
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Kinesiska (KIA)
Ämnesgrupp: Kinesiska
Utbildningsområde: Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Kinesiska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1N
Fastställd:
Fastställd 2016-09-13.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2016-09-13.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • kommunicera med enklare meningar på modern kinesiska
  • på grundläggande nivå tala obehindrat och med begripligt uttal
  • följa ett samtal på denna nivå relativt obehindrat
  • hantera några av de kulturella koder som förekommer i vardagliga situationer.

Innehåll

Kursen omfattar fem delmoment som bygger på varandra. Inom kursen arbetar studenterna med förberedda och oförberedda praktiska aktiviteter: rollspel, intervjuövningar, samtalsövningar, kortare föredrag och olika lyssningsövningar. Studenterna tränar framför allt muntlig färdighet och hörförståelse, men de olika aktiviteterna kan innehålla inslag av skrivövningar.

Examinationsformer

Studenten examineras kontinuerligt genom bedömning av aktivt deltagande i seminarier och inlämningsuppgifter samt genom en muntlig sluttentamen.

Arbetsformer

Kinesiska används som undervisningsspråk med stöd av engelska eller svenska. Undervisningen sker i form av seminarier och gruppövningar.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

För att få betyget VG på hela kursen krävs VG på minst 4,5 hp, inklusive moment 5.

Betygsrapportering:
Moment 1: Muntlig språkfärdighet, del 1 - 1,5 hp
Moment 2: Muntlig språkfärdighet, del 2 - 1,5 hp
Moment 3: Muntlig språkfärdighet, del 3 - 1,5 hp
Moment 4: Muntlig språkfärdighet, del 4 - 1,5 hp
Moment 5: Muntlig examination - 1,5 hp

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Områdesbehörighet 2/A2 eller motsvarande kunskaper. Dispens beviljas från kravet på Moderna språk - aktuellt språk steg 3, eller motsvarande kunskaper Dispens beviljas från kravet på svenska för Grundläggande behörighet.

Övrigt

Ersätter KI1021.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2VGE
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:25%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Engelska, kan komma att ges på Kinesiska
Undervisningstid:Kväll
Studieform:IT-distans
Studieplatser:40
Behörighetskrav:Områdesbehörighet 2/A2 eller motsvarande kunskaper. Dispens beviljas från kravet på Moderna språk - aktuellt språk steg 3, eller motsvarande kunskaper Dispens beviljas från kravet på svenska för Grundläggande behörighet.

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:16

Ansök

Ansök på Antagning.se
 
Anmälningskod:HDA-H2VGF
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:25%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Engelska, kan komma att ges på Kinesiska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:40
Behörighetskrav:Områdesbehörighet 2/A2 eller motsvarande kunskaper. Dispens beviljas från kravet på Moderna språk - aktuellt språk steg 3, eller motsvarande kunskaper Dispens beviljas från kravet på svenska för Grundläggande behörighet.

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:16

Ansök

Ansök på Antagning.se