Kursplan

Kursplan: Från idé till master

Kurskod: LP1071
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Ljud- och musikproduktion (LPU)
Ämnesgrupp: Medieproduktion
Utbildningsområde: Mediaområdet, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Ljud- och musikproduktion1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1F
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Humaniora och medier 2015-12-10.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2015-12-10.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • initiera, planera, leda, genomföra och redovisa en ljud-/musikproduktion inom en bestämd tidsram
  • formulera egna lärandemål inför produktionsuppgiften och efter denna utvärdera sitt lärande
  • bedöma kurskamraters ljud-/musikproduktioner i fråga om målgruppsanpassning, arbetsgång samt teknisk och musikalisk kvalitet.

Innehåll

Studenten initierar, planerar, leder, genomför och redovisar en ljud-/musikproduktion inom en bestämd tidsram. Resultat och erfarenheter kommuniceras såväl muntligt som skriftligt. Vid kursens avslutning värderar och diskuterar studenten ett produktionsprojekt som utförts av en kurskamrat.

Examinationsformer

Kursen examineras genom en ljud-/musikproduktion med tillhörande skriftlig dokumentation.

Arbetsformer

Arbetet på kursen bedrivs genom föreläsningar, seminarier, litteraturläsning och handledda ljud-/musikproduktioner.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • 45 högskolepoäng inom huvudområdet Ljud- och musikproduktion, eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Erätter LP1030.

Summary in English

Litteratur

  • Andersen, E. S., Schwencke, E., Franzén, T. (1998) Projektarbete - en vägledning för studenter. Lund : Studentlitteratur. (152 s).

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2V2P
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v50, 2017 - v2, 2018
Studietakt:100%
Studieort:Falun
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:Normal
Studieplatser:P
Behörighetskrav: [?]45 högskolepoäng inom huvudområdet Ljud- och musikproduktion, eller motsvarande kunskaper

Ansök

Ansök på Antagning.se