Kursplan

Kursplan: Energi och miljö - en introduktion

Kurskod: MÖ1012
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Energiteknik (MÖY)
Ämnesgrupp: Energiteknik
Utbildningsområde: Tekniska området, 100%
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Industri och samhälle 2010-04-20.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2010-06-24.
Reviderad:
Reviderad 2014-10-09.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2014-10-09.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Efter genomgången kurs ska studenten:

  • känna till vilka energikällor och energibärare med betoning på förnybara energikällor som kan utnyttjas för en hållbar el- och värmeproduktion
  • kunna redogöra för vilka för- och nackdelar som finns med olika energikällor och vilka miljökonsekvenser el- och värmeproduktion kan bidra till
  • översiktligt kunna redogöra för energiläget och politiska överenskommelser i Sverige och i världen samt kunna avläsa diagram och tabeller som visar konsumtion och produktion av el och värme
  • kunna beräkna och jämföra utbytet från olika energikällor
  • kunna beskriva hur arbetsmarknaden inom energiområdet ser ut, vilka arbetsuppgifter man kan ha inom ett energianknutet yrke och vilka kunskaper som krävs för dessa
  • kvantitativt kunna redogöra för hur studenten själv kan minska sin energikonsumtion.

Innehåll

Kursen tar upp olika energikällor, energibärare och miljökonsekvenser som dessa medför. Energibesparing och energieffektivisering ingår liksom begrepp som energi, effekt, exergi och energiinnehåll. Vidare innehåller kursen energiläget i Sverige och globalt, energi- och miljöpolitik, styrmedel samt energiarbetsmarknad.

Examinationsformer

Skriftlig tentamen 4,5 hp - Betyg U, 3, 4, 5
Inlämningsuppgift med studiebesök 1 hp - Betyg U, G
Inlämningsuppgift om energibesparing 2 hp - Betyg U, G

Arbetsformer

Inspelade föreläsningar, seminarier och studiebesök. Minst en träff på campus i Borlänge.

Betyg

Som betygsskala används U, 3, 4, 5

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Grundläggande behörighet

Övrigt

God datorvana, samt en dator med motsvarande Windows XP och bredbandsuppkoppling på minst 2Mbit. Headset och webbkamera nödvändigt.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2VJP
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v44, 2017
Studietakt:50%
Studieort:Flexibel (Borlänge)
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:
Behörighetskrav:Grundläggande behörighet

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:1
Obligatoriska online träffar:0

Ansök

Ansök på Antagning.se
 
Anmälningskod:HDA-H2VNN
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v44, 2017
Studietakt:50%
Studieort:Flexibel (Borlänge)
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:
Behörighetskrav:Grundläggande behörighet

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:1
Obligatoriska online träffar:0

Ansök

Ansök på Antagning.se