Kursplan

Kursplan: Arytmi

Kurskod: MC2025
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 2
Akademi: Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Ämnestillhörighet: Medicinsk vetenskap (MCA)
Ämnesgrupp: Medicin
Utbildningsområde: Medicinska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Ej huvudområde1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G2F
Fastställd:
Fastställd 2016-08-25.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2016-08-25.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • redogöra för och analysera olika hjärtarytmier gällande etiologi, diagnos, behandling och prognos, för en effektiv övervakning och behandling av patienter med olika hjärtarytmier
 • beskriva, identifiera samt konkretisera omvårdnadsproblem och åtgärder vid olika hjärtarytmier utifrån evidensbaserad vård

Innehåll

I kursen studeras hjärtats normala funktioner och regleringsmekanismer, arytmier såsom brady- och tackyarytmier samt överledningsrubbningar. Vidare studeras diagnostiska undersökningsmetoder som invasiv och icke-invasiv elektrofysiologisk utredning samt farmakologisk och icke farmakologisk behandling.

Examinationsformer

Skriftlig salstentamen, skriftlig inlämningsuppgift och muntliga seminarier.

Arbetsformer

Föreläsningar och obligatoriska seminarier.

Betyg

Som betygsskala används U - G
Betyg rapporteras som:

 • TEN 1. Skriftlig salstentamen, 5 hp
 • SEM 1. EKG tolkning, 1,5 hp
 • SEM 2. Omvårdnad vid hjärtarytmier, 1 hp

  Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Sjuksköterskeexamen eller motsv utbildning

  Övrigt

  Kursen motsvarar MC2002.

  Summary in English

  After completing the course, the student shall be able to:

  • Describe and analyze various arrhythmias with regards to etiology, diagnosis, treatment and prognosis for an effective monitoring and treatment of patients with various cardiac arrhythmias
  • Describe, identify and concretize nursing problems and solutions for various cardiac arrhythmias based on evidence-based care

  Litteratur

  Referenslitteratur

  Aktuella kurstillfällen

  Höstterminen 2017

  Anmälningskod:HDA-H2VLP
  Anmälningsdatum:2017-04-18
  Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
  Startar och slutar:v36, 2017 - v2, 2018
  Studietakt:25%
  Studieort:Flexibel (Falun)
  Språk:Svenska
  Undervisningstid:Dag
  Studieform:IT-distans
  Studieplatser:
  Behörighetskrav: [?]Sjuksköterskeexamen eller motsv utbildning

  Nätbaserad utbildning

  Datorvana:   
  Datorkapacitet:   
  Genomförande:   
  Obligatoriska fysiska träffar:2
  Obligatoriska online träffar:0

  Ansök

  Ansök på Antagning.se