Kursplan

Kursplan: Seminarium om avancerade stål

Kurskod: MP4002
Poäng: 2,5 högskolepoäng
Nivå: Avancerad nivå 2
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Materialteknik (MPA)
Ämnesgrupp: Materialteknik
Utbildningsområde: Tekniska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Materialteknik1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1AXX
Fastställd:
Fastställd 2016-11-24.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2016-11-24.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • Presentera sin forskning i form av en vetenskaplig poster.
  • Diskutera och reflektera kring det vetenskapliga innehållet i postern.
  • Muntligt presentera och diskutera sin forskning för en publik av forskningsingenjörer och forskare.
  • Reflektera kring forskning i relation till utveckling och tillämpning av avancerade stål i form av en skriftlig redogörelse.

Innehåll

Utformning och presentation av en poster som beskriver studentens forskningsprojekt, samt en muntlig presentation av projektet. Studenten träffar och diskuterar sin forskning med andra studenter inom ämnet, med forskningsingenjörer från näringslivet och med forskare från akademin. I samband med företagsbesök, diskuteras i seminarieform aktuell forskning och utveckling kring tillverkning av och egenskaper hos avancerade stål.

Examinationsformer

Poster som beskriver doktorandens forskningsprojekt (1hp).
Deltagande i företagsbesök samt egen muntlig presentation och diskussion i plenum (1 hp).
Skriftlig redogörelse av reflektioner kring seminariet (0.5hp).

Arbetsformer

Föreläsningar, seminarier, muntliga presentationer, skriftlig reflektion.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Magisterexamen i materialteknik eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Summary in English

The seminar is primarily an opportunity for the student to meet and discuss his/her research with other students in the subject as well as with research engineers and
scientists from academia and industry. The emphasis is on the presentation and discussion of the doctoral student’s research during a poster session and an oral presentation for research engineers and scientists. Current research and development of production and properties of advanced steels are presented in the form of seminars during company visits.

Litteratur

Referenslitteratur