Kursplan

Kursplan: CNC-teknik

Kurskod: MT1033
Poäng: 2 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Maskinteknik (MTA)
Ämnesgrupp: Maskinteknik
Utbildningsområde: Tekniska området, 100%
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Industri och samhälle 2008-04-29.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2008-07-01.
Reviderad:
Reviderad 2010-08-26.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2010-08-26.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Studenten skall efter kursen kunna

  • skriva ett program för styrning av en numeriskt styrd maskin som används inom verkstadsindustrin.

Innehåll

Kursen innehåller en genomgång av hur en verktygsmaskin kan styras med hjälp av en dator och ett program skrivet med hjälp av ISO-kodning.

Examinationsformer

Inlämningsuppgifter.

Arbetsformer

Distanstudier. I kursen ingår inga obligatoriska möten på campus. Föreläsningar och övningar förmedlas via Högskolans hemsida.

Betyg

Som betygsskala används U - G

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Grundläggande behörighet

Övrigt

Huvudområde maskinteknik borttaget 2016-02-22.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2VQA
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:25%, Individuell takt medges
Studieort:Flexibel (Borlänge)
Språk:Svenska
Studieform:IT-distans
Studieplatser:
Behörighetskrav:Grundläggande behörighet

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:0

Ansök

Ansök på Antagning.se