Kursplan

Kursplan: Grundläggande ritteknik

Kurskod: MT1049
Poäng: 2,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Maskinteknik (MTA)
Ämnesgrupp: Maskinteknik
Utbildningsområde: Tekniska området, 100%
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Industri och samhälle 2010-12-14.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2011-01-26.
Reviderad:
Reviderad 2013-05-13.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2013-05-13.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna läsa och förstå en ritning. Från givna förutsättningar skall studenten manuellt, med hjälp av papper och penna, kunna rita och måttsätta en detalj i korrekta vyer. Studenten skall även förstå hur och varför toleranser och ytjämnhet anges på en ritning .

Innehåll

Kursen behandlar ritningsläsning, ritningsregler, snitt och måttsättning.

Examinationsformer

Skriftlig tentamen. U, 3, 4, 5. 2 hp
Rituppgift. U, G. 0.5 hp

Arbetsformer

Nätbaserade föreläsningar och övningar i form av hemuppgifter utförda med papper och ritmaterial. (Inga möten eller undervisning på campus i Borlänge)

Betyg

Som betygsskala används U, 3, 4, 5

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Grundläggande behörighet

Övrigt

Kursen är anpassad för distansstudier.

Huvudområde maskinteknik borttaget 2016-02-22.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2VQB
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:25%
Studieort:Flexibel (Borlänge)
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:
Behörighetskrav:Grundläggande behörighet

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:0

Ansök

Ansök på Antagning.se