Kursplan

Kursplan: 3D CAD Grundläggande

Kurskod: MT1051
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Maskinteknik (MTA)
Ämnesgrupp: Maskinteknik
Utbildningsområde: Tekniska området, 100%
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Industri och samhälle 2011-06-14.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2011-08-10.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Studenten ska efter avslutad kurs ha inhämtat grunderna i solidmodellering i ett modernt CAD program så att detta datorstöd kan användas vid konstruktionsarbete. Studenten skall:

  • behärska grunderna för solidmodellering.
  • kunna skapa sammanställningsritningar
  • kunna skapa sprängskisser.
  • kunna utföra tillverkningsritningar.

Innehåll

En grundläggande genomgång av arbetsmetodiken vid skapande av 3D-modeller genomföres. Vidare beskrivs hur filhantering används i programvaran för att hantera filer. Användargränsnittet beskrives i sin helhet och tankarna kring varför gränssnittet ser ut som det gör.

Själva arbetet med programvaran innefattar modellering av enskilda parter och hopmontering av desamma. För att skapa tydlighet i en komplex 3D-modell får studenten utföra sprängskisser.

Slutligen avhandlas grunder i ritteknik och hur man tar fram ritningar.

Examinationsformer

Tentamen vid dator vid tre tillfällen á 1hp (duggor), betygsskala Godkänd/Underkänd (Vid Högskolan Dalarna eller vid annat av Högskolan Dalarna godkänt lärcentra/lärosäte)
Inlämningsuppgifter 4,5 hp, betygsskala 5/4/3/Underkänd.

Arbetsformer

Streamade föreläsningar, laborationer och övningar.

Betyg

Som betygsskala används U, 3, 4, 5

Slutbetyg kräver godkända duggor och inlämningsuppgift.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Grundläggande behörighet

Övrigt

Kursplanen ersätter 3D CAD 7,5 hp , (MT1042).

Huvudområde maskinteknik borttaget 2016-02-22.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2VQ8
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:25%, Individuell takt medges
Studieort:Flexibel (Borlänge)
Språk:Svenska
Studieform:IT-distans
Studieplatser:
Behörighetskrav:Grundläggande behörighet

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:0

Ansök

Ansök på Antagning.se