Kursplan

Kursplan: 3D CAD Grundläggande

Kurskod: MT1051
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Maskinteknik (MTA)
Ämnesgrupp: Maskinteknik
Utbildningsområde: Tekniska området, 100%
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Industri och samhälle 2011-06-14.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2011-08-10.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Studenten ska efter avslutad kurs ha inhämtat grunderna i solidmodellering i ett modernt CAD program så att detta datorstöd kan användas vid konstruktionsarbete. Studenten skall:

  • behärska grunderna för solidmodellering.
  • kunna skapa sammanställningsritningar
  • kunna skapa sprängskisser.
  • kunna utföra tillverkningsritningar.

Innehåll

En grundläggande genomgång av arbetsmetodiken vid skapande av 3D-modeller genomföres. Vidare beskrivs hur filhantering används i programvaran för att hantera filer. Användargränsnittet beskrives i sin helhet och tankarna kring varför gränssnittet ser ut som det gör.

Själva arbetet med programvaran innefattar modellering av enskilda parter och hopmontering av desamma. För att skapa tydlighet i en komplex 3D-modell får studenten utföra sprängskisser.

Slutligen avhandlas grunder i ritteknik och hur man tar fram ritningar.

Examinationsformer

Tentamen vid dator vid tre tillfällen á 1hp (duggor), betygsskala Godkänd/Underkänd (Vid Högskolan Dalarna eller vid annat av Högskolan Dalarna godkänt lärcentra/lärosäte)
Inlämningsuppgifter 4,5 hp, betygsskala 5/4/3/Underkänd.

Arbetsformer

Streamade föreläsningar, laborationer och övningar.

Betyg

Som betygsskala används U, 3, 4, 5

Slutbetyg kräver godkända duggor och inlämningsuppgift.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Grundläggande behörighet

Övrigt

Kursplanen ersätter 3D CAD 7,5 hp , (MT1042).

Huvudområde maskinteknik borttaget 2016-02-22.

Summary in English

Litteratur

  • Digital manual medföljer programvaran./ Digital manual enclosed within the software package..
  • Utdelat övningsmaterial./ Distributed exercises.
  • Övningsfiler till programmet. /Practice files for the programme.
  • Övningsmaterial i pdf-format./ Practice material in pdf format.

Referenslitteratur