Kursplan

Kursplan: 3D CAD påbyggnad - Maskinteknik

Kurskod: MT2006
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 2
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Maskinteknik (MTA)
Ämnesgrupp: Maskinteknik
Utbildningsområde: Tekniska området, 100%
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Industri och samhälle 2007-05-22.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2007-07-01.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • göra plåtutbredning av tunnväggiga konstruktioner
  • använda svetsmodulen i ett 3D-CAD program
  • konstruera svetsade stålprodukter.

Innehåll

Strategisk 3D-modellering. Ritningsframställning, sammanställningar, plåtutbredning baserade på 3D-CAD modeller. Svetsade balkkonstruktioner i 3D. Grundläggande hållfasthetslära. Datorprogramvaran som användes är Solid Works.

Examinationsformer

Inlämningsuppgift (underkänd, 3, 4 och 5) 6 hp
Tentamen vid dator (underkänd /godkänd) 1.5 hp

Arbetsformer

Föreläsningar och övningar.

Betyg

Som betygsskala används U, 3, 4, 5

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • 3D CAD Grundläggande, grundnivå 1 (MT1008) eller motsvarande.

Övrigt

Kursen ersätter MTB042

Huvudområde maskinteknik borttaget 2016-02-22.

Summary in English

Litteratur

  • Höckerlind. Kurskompendie, Påbyggnad 3D CAD. (120 s).

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2VQ9
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:25%, Individuell takt medges
Studieort:Flexibel (Borlänge)
Språk:Svenska
Studieform:IT-distans
Studieplatser:
Behörighetskrav: [?]3D CAD Grundläggande, grundnivå 1 (MT1008) eller motsvarande.

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:1

Ansök

Ansök på Antagning.se