Kursplan

Kursplan: Portugisiska: Grundläggande kurs I

Kurskod: PR1018
Poäng: 15 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Portugisiska (PRA)
Ämnesgrupp: Portugisiska
Utbildningsområde: Humanistiska området, 100%
Fastställd:
Fastställd 2013-09-18.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2013-09-18.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • kommunicera på portugisiska i enkla vardagliga situationer
  • använda ett basordförråd inom välkända ämnen
  • identifiera de olika diakritiska tecknen och enkla grammatiska strukturer samt använda dem i tal och skrift
  • redogöra för innehållet i och skriva enkla texter inom välbekanta ämnen
  • diskutera portugisiskans språkstruktur i ett kontrastivt perspektiv med engelska och/eller svenska.

Innehåll

Kursen fokuserar på grundläggande språkfärdigheter som motsvarar nivå A1 i den gemensamma europeiska referensramen för språk. Genom en variation av olika övningar i hörförståelse, uttal, samt att läsa och skriva enklare texter övar studenten upp sin förmåga att interagera, muntligt och skriftligt på portugisiska inom välkända ämnen. Fokus läggs också på att bygga upp ett basordförråd och en förståelse för det portugisiska uttalssystemet. Vidare analyseras grammatik och språkstruktur i ett kontrastivt perspektiv, i relation till svenska och engelska för att utveckla förmågan att behärska portugisiskans form och syntax. Texterna på kursen introducerar studenten till olika aspekter av de portugisiskspråkiga kulturerna.

Examinationsformer

Kursen examineras fortlöpande genom aktivt deltagande på seminarierna, muntliga och skriftliga inlämningsuppgifter, samt ett avslutande skriftligt prov.

Arbetsformer

Föreläsningar, seminarier och gruppövningar. Svenska och/eller engelska används som stödspråk och så snart som möjligt används portugisiska som undervisningsspråk.

Betyg

Som betygsskala används U - VG


För att få betyget VG på hela kursen krävs VG på minst 11 hp.

Betygsrapportering:
Moment 1: Muntlig språkfärdighet 1 - 4 hp
Moment 2: Skriftlig språkfärdighet 1 - 3,5 hp
Moment 3: Muntlig språkfärdighet 2 - 3,5 hp
Moment 4: Skriftlig språkfärdighet 2 - 4 hp

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Områdesbehörighet 2/A2 eller motsvarande kunskaper. Dispens beviljas från kravet på Moderna språk - aktuellt språk steg 3, eller motsvarande kunskaper Dispens beviljas från kravet på svenska för Grundläggande behörighet.

Övrigt

Kursen vänder sig till studenter utan tidigare kunskaper i portugisiska och kräver en snabb och självständig studietakt.

Ersätter PR1011.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2VAZ
 Ges endast som del av ett kurspaket!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v44, 2017
Studietakt:100%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Engelska, kan komma att ges på Svenska
Undervisningstid:Blandad
Studieform:IT-distans
Studieplatser:30
Behörighetskrav:Områdesbehörighet 2/A2 eller motsvarande kunskaper. Dispens beviljas från kravet på Moderna språk - aktuellt språk steg 3, eller motsvarande kunskaper Dispens beviljas från kravet på svenska för Grundläggande behörighet.

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:12

Ansök

Ansök på Antagning.se
 
Anmälningskod:HDA-H2VAX
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v44, 2017
Studietakt:100%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Engelska, kan komma att ges på Svenska
Undervisningstid:Blandad
Studieform:IT-distans
Studieplatser:30
Behörighetskrav:Områdesbehörighet 2/A2 eller motsvarande kunskaper. Dispens beviljas från kravet på Moderna språk - aktuellt språk steg 3, eller motsvarande kunskaper Dispens beviljas från kravet på svenska för Grundläggande behörighet.

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:12

Ansök

Ansök på Antagning.se
 
Anmälningskod:HDA-H2VB6
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:50%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Engelska, kan komma att ges på Svenska
Undervisningstid:Blandad
Studieform:IT-distans
Studieplatser:30
Behörighetskrav:Områdesbehörighet 2/A2 eller motsvarande kunskaper. Dispens beviljas från kravet på Moderna språk - aktuellt språk steg 3, eller motsvarande kunskaper Dispens beviljas från kravet på svenska för Grundläggande behörighet.

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:12

Ansök

Ansök på Antagning.se