Kursplan

Kursplan: Portugisiska: Grundläggande kurs II

Kurskod: PR1019
Poäng: 15 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Portugisiska (PRA)
Ämnesgrupp: Portugisiska
Utbildningsområde: Humanistiska området, 100%
Fastställd:
Fastställd 2013-09-18.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2013-09-18.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • kommunicera på portugisiska i välkända situationer
  • delta i en diskussion på portugisiska inom bekanta ämnen
  • identifiera och diskutera grammatiska strukturer samt använda dem i tal och skrift
  • diskutera och skriva enkla sammanhängande texter inom välbekanta ämnen
  • översätta korta enkla texter till och från portugisiska
  • beskriva, analysera och kontrastera några aspekter av dagens portugisisktalande samhällen runt om i världen.

Innehåll

Kursen är en fortsättning på Grundläggande kurs I och fokuserar på grundläggande språkfärdigheter som motsvarar nivå A2 i den gemensamma europeiska referensramen för språk. Genom en variation av olika övningar i hörförståelse, uttal, samt att läsa och skriva kortare texter övar studenten upp sitt basordförråd och sin förmåga att interagera, muntligt och skriftligt på portugisiska inom olika ämnen. Grundläggande grammatikstudier ingår för att utveckla förmågan att behärska språkets form och syntax, samt att genomföra kontrastiva analyser med andra språk. Vidare innehåller kursen också en introduktion till portugisiskspråkiga kulturer och samhällen i världen. Texter, som belyser några aspekter av relationen mellan Portugal, Brasilien och andra delar av den portugisiskspråkiga världen i Afrika och Asien, analyseras och diskuteras.

Examinationsformer

Kursen examineras fortlöpande genom aktivt deltagande på seminarierna, muntliga och skriftliga inlämningsuppgifter, samt ett avslutande skriftligt prov.

Arbetsformer

Föreläsningar, seminarier och gruppövningar. Svenska och/eller engelska används som stödspråk och så snart som möjligt används portugisiska som undervisningsspråk.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

För att få betyget VG på hela kursen krävs VG på minst 12 hp.

Betygsrapportering:
Moment 1: Muntlig språkfärdighet - 6 hp
Moment 2: Skriftlig språkfärdighet - 6 hp
Moment 3: Portugisiskspråkiga kulturer och samhällen - 3 hp

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Portugisiska: Grundläggande kurs I, 15 hp grundnivå 1, eller motsvarande kunskaper.

Övrigt

Ersätter PR1002.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2VB7
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:50%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Engelska, kan komma att ges på Svenska
Undervisningstid:Kväll
Studieform:IT-distans
Studieplatser:30
Behörighetskrav: [?]Portugisiska: Grundläggande kurs I, 15 hp grundnivå 1, eller motsvarande kunskaper.

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:12

Ansök

Ansök på Antagning.se
 
Anmälningskod:HDA-H2VB3
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v45, 2017 - v2, 2018
Studietakt:100%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Engelska, kan komma att ges på Svenska
Undervisningstid:Blandad
Studieform:IT-distans
Studieplatser:30
Behörighetskrav: [?]Portugisiska: Grundläggande kurs I, 15 hp grundnivå 1, eller motsvarande kunskaper.

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:12

Ansök

Ansök på Antagning.se
 
Anmälningskod:HDA-H2VB4
 Ges endast som del av ett kurspaket!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v45, 2017 - v2, 2018
Studietakt:100%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Engelska, kan komma att ges på Svenska
Undervisningstid:Blandad
Studieform:IT-distans
Studieplatser:30
Behörighetskrav: [?]Portugisiska: Grundläggande kurs I, 15 hp grundnivå 1, eller motsvarande kunskaper.

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:12

Ansök

Ansök på Antagning.se