Kursplan

Kursplan: Mänskliga rättigheter: Självständigt arbete

Kurskod: RK2036
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 2
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Religionsvetenskap (RKA)
Ämnesgrupp: Religionsvetenskap
Utbildningsområde: Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Historia1
Religionsvetenskap2
Sociologi3
Statsvetenskap4
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G2F
2G2F
3G2F
4G2F
Fastställd:
Fastställd 2017-03-13.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2017-03-13.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • självständigt planera och inom givna tidsramar genomföra en avgränsad vetenskaplig undersökning och presentera denna i uppsatsform
  • kritiskt och självständigt analysera teorier om mänskliga rättigheter och/eller deras praktiska relevans och konsekvenser
  • skriftligen kommunicera fördjupade kunskaper om ett specifikt tema inom mänskliga rättigheter
  • formulera konstruktiv kritik av andras texter samt bearbeta sina egna texter utifrån sådan kritik.

Innehåll

Kursen innebär författande av ett självständigt arbete där ett av studenten valt problem inom mänskliga rättigheter utreds. Mänskliga rättigheter har blivit ett dominerande ramverk för hur stater och medborgare/individer bör agera i förhållande till och behandla varandra. Samtidigt höjs röster om att talet om mänskliga rättigheter inte är tillräckligt anpassningsbart till specifika kulturer, vilket kan bidra till förtryck. Det självständiga arbetet skrivs inom detta forskningsfält på ett vetenskapligt sätt.

Examinationsformer

Kursen examineras i form av en uppsats som den studerande presenterar och försvarar vid ett särskilt ventileringsseminarium, vid vilket den studerande också opponerar på en medstuderandes uppsats. Handledning är obligatoriskt.

Arbetsformer

Kursens arbetsformer är föreläsningar, ett obligatoriskt seminarium och handledning. Undervisningsspråk är engelska.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • 60 högskolepoäng på grundnivå inom något av ämnena historia, religionsvetenskap, sociologi, statsvetenskap, internationella relationer och Engelska B/Engelska 6 från gymnasiet eller motsvarande kunskaper. Dispens beviljas från kravet på svenska för grundläggande behörighet

Övrigt

All undervisning är nätbaserad. Seminarier och föreläsningar är schemalagda på bestämda tider och seminarierna förutsätter interaktivt deltagande. Kursen kräver därför tillgång till dator, headset, webbkamera och internetuppkoppling, eller motsvarande funktionsenlig teknisk utrustning.

Ersätter RK2003.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Vårterminen 2018

Anmälningskod:HDA-V2VNK
 Ges endast som del av ett kurspaket!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v13, 2018 - v22, 2018
Studietakt:50%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Engelska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:
Behörighetskrav: [?]60 högskolepoäng på grundnivå inom något av ämnena historia, religionsvetenskap, sociologi, statsvetenskap, internationella relationer och Engelska B/Engelska 6 från gymnasiet eller motsvarande kunskaper. Dispens beviljas från kravet på svenska för grundläggande behörighet

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:5

Ansök

Ansök på Antagning.se