Kursplan

Kursplan: Kritik av mänskliga rättigheters normativa grund, tillämpning och universalisering

Kurskod: RK2038
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 2
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Religionsvetenskap (RKA)
Ämnesgrupp: Religionsvetenskap
Utbildningsområde: Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Historia1
Religionsvetenskap2
Sociologi3
Statsvetenskap4
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G2F
2G2F
3G2F
4G2F
Fastställd:
Fastställd 2017-03-13.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2017-03-13.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • beskriva och jämföra olika kritiska och teoretiska problematiseringar rörande mänskliga rättigheter
  • tillämpa kritiska och teoretiska ansatser rörande mänskliga rättigheter på ett urval av historiska och samtida sammanhang
  • problematisera hur strukturell makt fungerar i relationer mellan olika grupper i samhället
  • identifiera och kritiskt analysera möjliga konflikter mellan olika rättighetsanspråk såväl som mellan olika diskursiva användningar av mänskliga rättigheter
  • bidra till ett samtal om mänskliga rättigheter på ett lyhört sätt med nyanserade och välgrundade inlägg.

Innehåll

Kursen behandlar olika kritiska ansatser till mänskliga rättigheter och hur de har använts genom historien och i olika kontexter. Kursen nyanserar synen på mänskliga rättigheter genom att problematisera spänningar som uppkommer då ideal uttryckta i form av mänskliga rättigheter möter politiska och sociala sammanhang.

Examinationsformer

Examinationen sker genom förberett och aktivt deltagande i seminarier, muntliga presentationer och skriftliga inlämningsuppgifter.

Arbetsformer

Kursens arbetsformer är föreläsningar och obligatoriska seminarier. Undervisningsspråk är engelska.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • 60 högskolepoäng på grundnivå inom något av ämnena historia, religionsvetenskap, sociologi, statsvetenskap, internationella relationer och Engelska B/Engelska 6 från gymnasiet eller motsvarande kunskaper. Dispens beviljas från kravet på svenska för grundläggande behörighet

Övrigt

All undervisning är nätbaserad. Seminarier och föreläsningar är schemalagda på bestämda tider och seminarierna förutsätter interaktivt deltagande. Kursen kräver därför tillgång till dator, headset, webbkamera och internetuppkoppling, eller motsvarande funktionsenlig teknisk utrustning.

Ersätter RK2003.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2VMW
 Ges endast som del av ett kurspaket!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v45, 2017 - v2, 2018
Studietakt:50%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Engelska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:
Behörighetskrav: [?]60 högskolepoäng på grundnivå inom något av ämnena historia, religionsvetenskap, sociologi, statsvetenskap, internationella relationer och Engelska B/Engelska 6 från gymnasiet eller motsvarande kunskaper. Dispens beviljas från kravet på svenska för grundläggande behörighet

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:5

Ansök

Ansök på Antagning.se
 
Anmälningskod:HDA-H2VNC
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v45, 2017 - v2, 2018
Studietakt:50%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Engelska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:
Behörighetskrav: [?]60 högskolepoäng på grundnivå inom något av ämnena historia, religionsvetenskap, sociologi, statsvetenskap, internationella relationer och Engelska B/Engelska 6 från gymnasiet eller motsvarande kunskaper. Dispens beviljas från kravet på svenska för grundläggande behörighet

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:5

Ansök

Ansök på Antagning.se