Kursplan

Kursplan: Afrikanska studier: Mänskliga rättigheter och demokrati i Afrika söder om Sahara

Kurskod: RK3015
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Avancerad nivå 1
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Religionsvetenskap (RKA)
Ämnesgrupp: Religionsvetenskap
Utbildningsområde: Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Religionsvetenskap1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1A1N
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Humaniora och medier 2008-01-28.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2008-02-29.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
· visa djupa kunskaper i förhållandet mellan mänskliga rättigheter, religioner och lokala traditioner i Afrika söder om Sahara, samt förmåga att förmedla dessa kunskaper till personer och grupper
· kritiskt och självständigt analysera teorier om mänskliga rättigheter och demokrati och deras relevans för olika samhällen i Afrika söder om Sahara
· formulera och diskutera möjliga utvecklingsscenarier inom området mänskliga rättigheter och demokrati i några kontexter söder om Sahara
· visa respekt för olika kulturella och religiösa traditioner, när dessa relateras till frågor om mänskliga rättigheter
· utvärdera den egna kunskapsprocessen.

Innehåll

Under kursen introduceras studenten i teorier om mänskliga rättigheter och demokrati med primärt fokus på deras relevans för olika samhällen söder om Sahara. På en teoretisk nivå behandlas filosofiska, juridiska och religiösa aspekter av rättigheter. Möjliga konflikter mellan olika typer av rättigheter analyseras, som till exempel anspråk på rättigheter till kulturellt eller religiöst självbestämmande gentemot individuella rättigheter.

Examinationsformer

Studenten examineras genom obligatorisk seminariemedverkan, kontinuerliga PM och ett avslutande skriftligt arbete.

Arbetsformer

Kursen består av föreläsningar, seminarier samt författande av ett skriftligt arbete, individuellt och i grupp.
Undervisningen sker på engelska.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • För att bli antagen till kursen skall studenten ha minst en filosofie kandidatexamen eller motsvarande på 180 hp inom humaniora, samhällsvetenskap eller utbildningsvetenskap.

Övrigt

Summary in English

Litteratur

  • ed. Lyn Graybill, Kenneth W. Thompson, Lanham, Md. (1998) Africa‘s Second Wave of Freedom : Development, Democracy, and Rights. University Press of Aferica (Charlottesville, Va) Miller Center, University of Virginia. (208 s).
  • eds. Alex de Waal and Nicolas Argenti. (2002) Young Africa: Realising the Rights of Children and Youth. (150 s).
  • Packer, Corinne A. A. (2002) Using Human Rights to Change Tradition : Traditional Practices Harmful to Women‘s Reproductive Health in Sub-Saharan Africa. Antwerpen: Intersentia. (150 s).
  • Sporre, Karin and Botman, H Russel eds.. (2003) Building a Human Rights Culture. Falun. (155 s).
  • Taylor, Charles, ed. and introduced by Amy Gutman. (1994) Multiculturalism. Examining the Politics of Recognition. Princeton University Press, Princeton, New Jersey. (108 s).
  • Waldron, J.. (1984) Theories of Rights. Oxford University Press. (109 s).

Referenslitteratur