Kursplan

Kursplan: Beskattningsrätt A

Kurskod: RV1003
Poäng: 15 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Rättsvetenskap (RVA)
Ämnesgrupp: Juridik och rättsvetenskap
Utbildningsområde: Juridiska området, 100%
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Industri och samhälle 2007-01-10.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2007-07-01.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Efter genomgången kurs skall studenten:
- visa god kunskap om och förståelse av de lagar och den rättspraxis som gäller för skattesystemet och beskattningen av tjänst, kapital och näringsverksamhet samt kunskap om taxeringsförfarandet och mervärdeskatt
- kunna identifiera och lösa juridiska problem rörande inkomstskatt och mervärdeskatt
- kunna förvärva ny kunskap gällande den rättsliga regleringen om inkomstskatt och mervärdeskatt

Innehåll

Kursen behandlar de tre stora inkomstslagen tjänst, kapital och näringsverksamhet. Dessutom behandlas två andra viktiga nämligen taxeringsförfarandet och mervärdskatt.

Examinationsformer

Skriftlig tentamen samt aktivt deltagande på seminarierna.

Arbetsformer

Föreläsningar, övningar och seminarier.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Handelsrättslig översiktskurs 15 hp eller motsvarande kunskaper
  • Ekonomistyrning, grundläggande, 7,5 hp, grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper
  • Extern redovisning, 7,5 hp, grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Studenten har rätt till fyra omtentamenstillfällen.
Kursen ersätter RVA044

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2UNW
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:50%
Studieort:Borlänge
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:Normal
Studieplatser:
Behörighetskrav: [?]Handelsrättslig översiktskurs 15 hp eller motsvarande kunskaper
Ekonomistyrning, grundläggande, 7,5 hp, grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper
Extern redovisning, 7,5 hp, grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper

Ansök

Ansök på Antagning.se