Kursplan

Kursplan: Småföretagens regelverk

Kurskod: RV1055
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Rättsvetenskap (RVA)
Ämnesgrupp: Juridik och rättsvetenskap
Utbildningsområde: Juridiska området, 100%
Fastställd:
Fastställd 2016-03-03.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2016-05-23.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för de lagar som berör ett småföretag vad gäller associationsformer, immateriella tillgångar, marknadsföring och personal (1);
 • välja lämplig associationsform för olika verksamheter (2);
 • bestämma en lämplig strategi vid hanterande av immateriella tillgångar (3);
 • bedöma gränser för laglighet vid olika marknadsföringsformer (4);
 • redogöra övergripande för den svenska arbetsrätten och dess parter (5).

Innehåll

Kursen behandlar de rättsregler som är av central betydelse för en småföretagare oavsett i vilken bransch denne kommer att verka. Kursen består huvudsakligen av fyra delar:

 • Associationsrätt
 • Immaterialrätt
 • Marknadsrätt
 • Arbetsrätt

Examinationsformer

En kortare dugga per rättsområde (4x1 hp) samt samt en skriftlig inlämningsuppgift med avslutande seminarie (3,5 hp).

Arbetsformer

Undervisningen består i huvudsak av föreläsningar.


Betyg

Som betygsskala används U - VG

För betyget VG krävs VG på inlämningsuppgiften. Betygskriterierna framgår av kursens studiehandledning.

Betygsrapportering:

 • Duggor, 4x1 hp. U-G.
 • Inlämningsuppgift och seminarie, 3,5 hp. U-VG

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Perspektiv på företagande, 7,5 hp
 • Entreprenörskap – villkor och särart 7,5 hp eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Ersätter EU1024.

Summary in English

The course deals with relevant rules and regulations from a small business perspective. The main fields of study are company law, market law, intellectual property law and labour law.

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2UVJ
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v45, 2017 - v2, 2018
Studietakt:50%
Studieort:Flexibel (Borlänge)
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:
Behörighetskrav: [?]Perspektiv på företagande, 7,5 hp
Entreprenörskap – villkor och särart 7,5 hp eller motsvarande kunskaper

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:2

Ansök

Ansök på Antagning.se