Kursplan

Kursplan: Ryska I: Rysslands kultur- och idéhistoria

Kurskod: RY1008
Poäng: 10 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Ryska (RYA)
Ämnesgrupp: Ryska
Utbildningsområde: Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Ryska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1N
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Humaniora och medier 2009-10-20.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2010-01-18.
Reviderad:
Reviderad 2013-11-04.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2013-11-04.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • visa grundläggande kunskaper om Rysslands kulturhistoria från medeltiden fram till idag
 • redogöra för de viktigaste perioderna i Rysslands historia
 • visa kunskaper om ett flertal representativa verk inom rysk film, konst och litteratur
 • visa insikter i hur de kulturella processerna påverkat formandet av den moderna ryska staten och föreställningar om den ryska nationens identitet.

Innehåll

Kursen ger en introduktion till rysk kultur genom att belysa valda kulturfenomen med betoning på den idéhistoriska aspekten. Studenterna diskuterar samband mellan de kulturella processerna och historien, samt hur detta samband har påverkat formandet av det nationella medvetandet och föreställningar om rysk identitet. Kursen ger också inblickar i rysk film, konst och litteratur genom muntliga diskussioner och skriftliga uppgifter om ett flertal karaktäristiska verk.

Examinationsformer

Examination sker i form av examinerande seminarier, skriftliga inlämningsuppgifter och en avslutande uppsats.

Arbetsformer

Svenska och/eller engelska används som undervisningspråk. Undervisningen sker i form av examinerande seminarier.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Grundläggande behörighet.
 • Dispens beviljas från kravet på svenska för grundläggande behörighet.

Övrigt

Reviderad
2012-03-22 (litteraturändring)
2013-11-04 (huvudområde inlagt)

Summary in English

Litteratur

 • Isaiah Berlin. (2008) Russian Thinkers. Penguin. (448 s).
 • Rzhevsky, N.. (1998) The Cambridge Companion to modern Russian culture. Cambridge : Cambridge Univ. Press. (372 s). ISBN 0-521-47218-0
 • Wachtel Baruch A, Vinitsky I. (2009) Russian Literature. Oxford: John Wiley and Sons Ltd.. (244 s). ISBN 9780745636863

Referenslitteratur

 • Layton, S.. (1994) Russian literature and empire : conquest of the Caucasus from Pushkin to Tolstoy. Cambridge : Cambridge University Press. (354 s). ISBN 0-521-44443-8
 • Raeff, M.. (1999) Russian intellectual history : an anthology. New York : Humanity Books. (404 s). ISBN 1-57392-294-3
 • Rzhevsky, N.. (2004) An anthology of Russian literature from earliest writings to modern fiction : introduction to a culture. Armonk, N.Y. : M.E. Sharpe. (587 s). ISBN 1-56324-421-7
 • Walicki, A., Andrews-Rusiecka, H.. (1980) A history of Russian thought : from the Enlightenment to Marxism. Oxford : Clarendon P.. (456 s). ISBN 0-19-824523-8

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2UZP
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v47, 2017
Studietakt:50%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Svenska, kan komma att ges på Engelska
Undervisningstid:Blandad
Studieform:IT-distans
Studieplatser:60
Behörighetskrav:Grundläggande behörighet.
Dispens beviljas från kravet på svenska för grundläggande behörighet.

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:10

Ansök

Ansök på Antagning.se