Kursplan

Kursplan: Det postsovjetiska ryska samhället

Kurskod: RY1016
Poäng: 10 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Ryska (RYA)
Ämnesgrupp: Ryska
Utbildningsområde: Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Ryska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1N
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Humaniora och medier 2012-02-16.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2012-02-16.
Reviderad:
Reviderad 2013-11-04.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2013-11-04.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • visa grundläggande kunskaper om Rysslands postsovjetiska historia och samhällsskick
 • redogöra för viktiga politiska och ekonomiska förändringar i det ryska samhället från 1991 till idag
 • förklara viktiga fenomen i dagens ryska samhälle, såsom censur, mediernas struktur och politiska strukturer
 • visa grundläggande kunskaper om den sociala strukturen i ryskt samhälle idag
 • diskutera föreställningar om rysk identitet.

Innehåll

Kursen ger en introduktion till det ryska samhället med fokus på den postsovjetiska perioden. Under kursen studeras representativa politiska, ekonomiska och sociala fenomen ur ett samtidshistoriskt perspektiv. Kursen omfattar även en genomgång av ryska medier och Rysslands politiska struktur.

Examinationsformer

Examination sker i form examinerande seminarier, inlämningsuppgifter och en avslutande PM.

Arbetsformer

Undervisning sker i form av examinerande seminarier. Svenska och/eller engelska används som undervisningsspråk.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Grundläggande behörighet.
 • Dispens beviljas från kravet på svenska för grundläggande behörighet.

Övrigt

Ersätter RY1007.

Summary in English

Litteratur

 • Sakwa, R.. (2008) Russian politics and society. 4 uppl. London : Routledge. (585 s). ISBN 978-0-415-41527-9
 • Waller, M.. (2005) Russian politics today : the return of a tradition. Manchester : Manchester University Press. (288 s). ISBN 978-0-7190-6414-2

Referenslitteratur

 • Bodin, P-A. (2009) Ryssland: politik, samhälle och ekonomi. SNS. (328 s).
 • Service, R.. (2005) A history of modern Russia : from Nicholas II to Putin. Cambridge, Mass. : Harvard Univ. Press. (658 s). ISBN 0-674-01801-X
 • Service, R. (2009) The Penguin history of modern Russia. Harvard UP. (736 s).