Kursplan

Kursplan: Introduktion till rysk film

Kurskod: RY1019
Poäng: 10 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Ryska (RYA)
Ämnesgrupp: Ryska
Utbildningsområde: Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Ryska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1N
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Humaniora och medier 2013-03-06.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2013-03-06.
Reviderad:
Reviderad 2013-11-04.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2013-11-04.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Efter avslutad delkurs ska den studerade kunna:

 • redogöra för grundläggande kunskaper i den ryska filmhistoriens huvudperioder från 1900-talet till idag
 • diskutera ett antal av de utvalda ryska filmerna, deras historiska betydelse och deras kulturella inflytande på rysk film
 • resonera kring hur de huvudsakliga epokerna i rysk och sovjetisk historia reflekteras i rysk filmhistoria
 • visa på grundläggande kunskap i nutida rysk film
 • redovisa ett antal av de mest betydelsefulla namnen och genrerna i rysk filmindustri.

Innehåll

Kursen ger en introduktion till rysk filmhistoria genom att diskutera de mest betydelsefulla verken i rysk film. Diskussionen kopplas till de centrala perioderna i rysk historia från 1900-talets början till idag. De perioder som diskuteras är åren före ryska revolutionen, de första åren av Sovjettiden, Chrusjtjovs töväder, stagnationen, perestrojka och den postsovjetiska perioden. Kursen ger också en översikt över den nuvarande situationen i rysk filmindustri.
De valda filmerna diskuteras från ett kulturellt, historiskt och ideologiskt perspektiv. Ett av kursens syften är att visa på hur rysk filmindustri under vissa historiska perioder fungerade som ett propagandaverktyg: hur ryska filmproducenter försökte förmedla sitt eget budskap mellan raderna.

Examinationsformer

Examination sker i form av examinerande seminarier, muntliga presentationer och en essä.

Arbetsformer

Engelska och/eller svenska används som undervisningsspråk. Undervisningen sker i form av seminarier och gruppaktiviteter. Studenterna förväntas se en rysk film med engelsk text per vecka.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Områdesbehörighet 2 eller motsvarande kunskaper. Dispens beviljas från kravet på aktuellt språk, steg 3.
 • Dispens beviljas från kravet på svenska för grundläggande behörighet.

Övrigt

Ersätter RY1011.

Summary in English

Litteratur

 • Beumers Birgit. (2009) A History of Russian Cinema. Berg Publishers. (320 s). ISBN 1845202155
 • Alexandrov, Grigory. (1936) Circus.
  Anmärkning: Film
 • Chukrai, Crigori. (1961) Ballad of a soldier.
  Anmärkning: Film
 • Eisenstein, Sergei. (1925) Battleship Potemkin.
  Anmärkning: Film
 • Mickalkov, Nikita. (1995) Burnt by the Sun.
  Anmärkning: Film
 • Pichul, Vassili. (1988) Little Vera.
  Anmärkning: Film
 • Tarkovsky, Andrei. (1975) The Mirror.
  Anmärkning: Film
 • Zvyagintsev, Andrei. (2003) The Return.
  Anmärkning: Film

Referenslitteratur

 • Gillespie C. David. (2002) Russian Cinema. Longman Publishing Group. (216 s). ISBN 0582437903
 • Balabanov, Aleksey. (1997) Brother.
  Anmärkning: Film
 • Kolotozov, Mikhail. (1957) The Cranes are Flying.
  Anmärkning: Film
 • Shakhnazarov, Karen. (1987) The Messenger Boy.
  Anmärkning: Film
 • Vasilyev Brothers. (1934) Chapaev.
  Anmärkning: Film
 • Vertov, Dziga. (1929) The Man with a Movie Camera.
  Anmärkning: Film

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2UZK
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v47, 2017
Studietakt:50%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Svenska, kan komma att ges på Engelska
Undervisningstid:Blandad
Studieform:IT-distans
Studieplatser:60
Behörighetskrav:Områdesbehörighet 2 eller motsvarande kunskaper. Dispens beviljas från kravet på aktuellt språk, steg 3.
Dispens beviljas från kravet på svenska för grundläggande behörighet.

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:10

Ansök

Ansök på Antagning.se