Kursplan

Kursplan: Ryska för nybörjare III

Kurskod: RY1024
Poäng: 15 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Ryska (RYA)
Ämnesgrupp: Ryska
Utbildningsområde: Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Ryska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1F
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Humaniora och medier 2015-03-06.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2015-03-06.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

 • förstå en rysk talare som talar tydligt och som berör bekanta ämnen
 • aktivt behärska ett ordförråd som räcker för att kommunicera i de vanligaste vardagssituationerna
 • initiera och aktivt delta i enklare samtal på ryska om bekanta ämnen
 • förstå och redogöra för innehållet i tillrätta lagda ryska texter
 • behärska ryskt uttal och intonation tillräckligt väl för att kunna göra sig förstådd
 • identifiera och tillämpa centrala delar av den ryska grammatiken i tal och skrift.

Innehåll

Denna kurs utgör en påbyggnad av uttal, intonation, vokabulär och grammatiska strukturer i ryska. Praktiska tal-, läs- och skrivövningar ingår, samt studier av rysk grammatik. Särskild vikt läggs vid den kommunikativa färdigheten.

Examinationsformer

Kursen examineras genom kontinuerlig muntlig och skriftlig bedömning samt ett avslutande prov.

Arbetsformer

Svenska och/eller engelska används som stödspråk, medan ryskan används så mycket som möjligt som undervisningsspråk. Undervisningen sker i form av examinerande seminarier och gruppövningar.

Betyg

Som betygsskala används U - VG
Betygsrapportering
Moment 1: Skriftlig språkfärdighet 7,5 hp
Moment 2: Muntlig språkfärdighet 7,5 hp

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Ryska för nybörjare I, 7,5 hp och Ryska för nybörjare II, 7,5 hp på grundnivå 1, eller Ryska steg 2 från gymnasiet, eller motsvarande kunskaper.

Övrigt

Ersätter RY1003.

Summary in English

Litteratur

 • Dunn, J. A., Khairov, S.. (2009) Modern Russian grammar : a practical guide. Milton Park, Abingdon : Routledge. (468 s).

Referenslitteratur

 • Birgegård, Ulla, Elisabeth Marklund Sharapova & Maria Bönnemark. (2006) Norstedts ryska ordbok: Rysk-svensk/Svensk-rysk. Stockholm.
 • Florby, Gunilla & Erik Fält. (2004) Grammatiskt ABC, grammatiska termer och begrepp för effektiva språkstudier. Uppsala: Scripta. (72 s).
 • Robin, Richard M. (2007) Golosa: Book 2. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall. (528 s).
 • Thompson, Della. (2006) Pocket Oxford Russian Dictionary. Oxford UP: Oxford.

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2UZJ
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:50%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Svenska, kan komma att ges på Engelska
Undervisningstid:Blandad
Studieform:IT-distans
Studieplatser:60
Behörighetskrav: [?]Ryska för nybörjare I, 7,5 hp och Ryska för nybörjare II, 7,5 hp på grundnivå 1, eller Ryska steg 2 från gymnasiet, eller motsvarande kunskaper.

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:13

Ansök

Ansök på Antagning.se