Kursplan

Kursplan: Ryska II: Grammatik

Kurskod: RY1025
Poäng: 5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Ryska (RYA)
Ämnesgrupp: Ryska
Utbildningsområde: Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Ryska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1F
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Humaniora och medier 2015-03-06.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2015-03-06.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • aktivt använda ryska grammatiska begrepp
  • identifiera och behärska ryska ordklasser och deras grammatiska egenskaper
  • visa grundläggande kunskaper om rysk ordbildning
  • visa grundläggande kunskaper om rysk språkstruktur.

Innehåll

Under kursen utvecklar den studerande förmågan att behärska och analysera det ryska språkets struktur genom praktiska övningar i ordbildning och grammatisk analys av ryska ord. Materialet har praktisk inriktning och är integrerat i innehållet av den grundläggande språkfärdighetskursen i ryska på samma nivå.

Examinationsformer

Examination sker genom skriftlig examination i form av inlämningsuppgifter, kontinuerlig bedömning under seminarier och en avslutande tentamen.

Arbetsformer

Svenska och/eller engelska används som undervisningsspråk. Undervisningen sker i form av gruppövningar och obligatoriska online seminarier.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Ryska I: Grammatik och skriftlig språkfärdighet, 10 hp och Ryska I: Muntlig språkfärdighet, 10 hp på grundnivå 1, eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Ersätter RY1013.

Summary in English

Litteratur

  • John Dunn, Shamil Khairov. (2011) Modern Russian Grammar Workbook. Routledge. (256 s). ISBN 9780415425544
  • Dunn, J. A., Khairov, S.. (2009) Modern Russian grammar : a practical guide. Milton Park, Abingdon : Routledge. (468 s).

Referenslitteratur

  • Birgegård, Ulla, Elisabeth Marklund Sharapova & Maria Bönnemark. (2006) Norstedts ryska ordbok: Rysk-svensk/Svensk-rysk. Stockholm.

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2UZQ
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v47, 2017
Studietakt:25%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Svenska, kan komma att ges på Engelska
Undervisningstid:Blandad
Studieform:IT-distans
Studieplatser:60
Behörighetskrav: [?]Ryska I: Grammatik och skriftlig språkfärdighet, 10 hp och Ryska I: Muntlig språkfärdighet, 10 hp på grundnivå 1, eller motsvarande kunskaper

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:5

Ansök

Ansök på Antagning.se