Kursplan

Kursplan: Ryska I: Muntlig språkfärdighet

Kurskod: RY1029
Poäng: 10 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Ryska (RYA)
Ämnesgrupp: Ryska
Utbildningsområde: Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Ryska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1F
Fastställd:
Fastställd 2015-03-06.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2015-03-06.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • initiera och aktivt delta i vardagliga samtal på ryska
  • på ryska muntligt redogöra för innehållet i enklare autentiska audio- och videoinspelningar
  • uttala de ryska språkljuden korrekt vad gäller intonation
  • diskutera innehållet och grammatiska strukturer i enklare texter på ryska
  • muntligt sammanfatta enklare texter på ryska.

Innehåll

I kursen tränas grundläggande språkfärdigheter som hör-, tal- och läsförståelse. Fokus ligger på muntlig kommunikation. Grammatikstudier ingår för att utveckla förmågan att behärska språkets struktur.

Examinationsformer

Kontinuerlig muntlig examination.

Arbetsformer

Svenska och/eller engelska används som stödspråk, medan ryskan används i så stor utsträckning som möjligt som undervisningsspråk. Undervisningen sker i form av obligatoriska online-seminarier och gruppövningar.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Ryska för nybörjare I, 7,5 hp, Ryska för nybörjare II, 7,5 hp och Ryska för nybörjare III, 15 hp på grundnivå 1, eller Ryska steg 3 från gymnasiet, eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Ersätter RY1023.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2UZN
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v47, 2017
Studietakt:50%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Svenska, kan komma att ges på Engelska
Undervisningstid:Blandad
Studieform:IT-distans
Studieplatser:60
Behörighetskrav: [?]Ryska för nybörjare I, 7,5 hp, Ryska för nybörjare II, 7,5 hp och Ryska för nybörjare III, 15 hp på grundnivå 1, eller Ryska steg 3 från gymnasiet, eller motsvarande kunskaper

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:10

Ansök

Ansök på Antagning.se