Kursplan

Kursplan: Ryska III: Klassisk rysk 1800-talslitteratur

Kurskod: RY2005
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 2
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Ryska (RYA)
Ämnesgrupp: Ryska
Utbildningsområde: Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Ryska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G2F
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Humaniora och medier 2012-04-19.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2012-04-19.
Reviderad:
Reviderad 2013-11-04.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2013-11-04.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • diskutera kring olika genrer och strömningar i rysk 1800-talslitteratur
  • redogöra för representativa ryska poeter och prosaförfattare och deras mest betydelsefulla verk
  • diskutera och redogöra för ideologisk och litterär debatt på 1800-talet och analysera hur den avspeglas i de studerade litterära verken
  • kritiskt argumentera kring ett urval vetenskapliga texter
  • författa en akademisk essä.

Innehåll

Under kursens gång bekantar sig den studerande med litteratur- och kulturprocesser på 1800-talet i Ryssland. Ett antal representativa verk läses i översättning och analyseras med avseende på såväl tidsbundna som stilistiskt karakteristiska drag. Dessutom läses ett urval av klassiska litteraturvetenskapliga artiklar i översättning som berör de lästa skönlitterära texterna. Inom kursen övas förmågan att kritiskt läsa vetenskaplig litteratur samt förstå sambandet mellan samhälle och litteratur.

Examinationsformer

Examination sker i form av examinerande seminarier och en avslutande skriftlig essä.

Arbetsformer

Svenska och/eller engelska används som undervisningsspråk. Undervisningen sker i form av obligatoriska online seminarier där studenten förväntas delta aktivt.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Betygsrapportering:
Moment 1: Seminarier - 5 hp.
Moment 2: Skriftlig essä - 2,5 hp.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • 60 hp på Grundnivå 1 inom humaniora.

Övrigt

Reviderad
2013-02-01 (litteraturlistan urlyft)
2013-11-04 (huvudområde inlagt)

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2UZS
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:25%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Svenska, kan komma att ges på Engelska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:60
Behörighetskrav: [?]60 hp på Grundnivå 1 inom humaniora.

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:7

Ansök

Ansök på Antagning.se