Kursplan

Kursplan: Ryska III: Det virtuella Ryssland: politik, språk och nya medier

Kurskod: RY2006
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 2
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Ryska (RYA)
Ämnesgrupp: Ryska
Utbildningsområde: Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Ryska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G2F
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Humaniora och medier 2012-04-23.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2012-04-23.
Reviderad:
Reviderad 2013-11-04.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2013-11-04.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • muntligt and skriftlig analysera nya mediers roll i den postsovjetiska politiska diskursen
  • diskutera och redogöra för de viktigaste ryska nättidningarna, tidskrifterna, sociala medierna och nätTVkanalerna
  • kritiskt argumentera kring ett urval av vetenskapliga texter.

Innehåll

Kursen ger en inblick i fenomenet ‘det virtuella Ryssland‘. Under kursens gång bekantar sig den studerande med interrelation mellan den postsovjetiska politiska kulturen och den nutida virtuella världen från ett interdisciplinärt perspektiv. Studenten bekantar sig med det ryska politiska internätsfären, ryska sociala medier, bloggosfären, det politiska minnet och nätet, web-krigen samt ryska memer. Den studerande tar del av den aktuella forskningen i ämnet.

Examinationsformer

Examination sker i form av examinerande seminarier och en avslutande skriftlig essä.

Arbetsformer

Ryska används som undervisningsspråk. Svenska och/eller engelska används som stödspråk. Undervisningen sker i form av examinerande online seminarier där studenten förväntas delta aktivt.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Betygsrapportering:
Moment 1: Seminarier - 5 hp
Moment 2: Skriftlig essä - 2,5 hp

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • 90 hp i ryska, inklusive kursen Ryska I: Rysslands kultur- och idéhistoria, 10 hp grundnivå 1, eller motsvarande kunskaper.

Övrigt

Summary in English

Litteratur

  • Beumers B., Hutchings C.S., Rulyova N.. (2011) The Post-Soviet Russian Media: Conflicting Signals. London: Routledge. ISBN 9780415674874

Referenslitteratur

  • Briggs A., Cobley P.. (2002) The Media: An Introduction. Harlow: Longman. ISBN 9780582423466
  • Morley D.. (2006) Media, Modernity and Technology. London: Routledge.
    Anmärkning: ISBN10: 0415333415, ISBN13: 9780415333412
  • Voltmer K.. (2007) Mass Media and Political Communication in New Democracies. London: Routledge. ISBN 9780415459716

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2UZT
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:25%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Svenska, kan komma att ges på Engelska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:60
Behörighetskrav: [?]90 hp i ryska, inklusive kursen Ryska I: Rysslands kultur- och idéhistoria, 10 hp grundnivå 1, eller motsvarande kunskaper.

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:8

Ansök

Ansök på Antagning.se