Kursplan

Kursplan: Matematik för mikrodataanalys

Kurskod: ST2004
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 2
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Statistik (STA)
Ämnesgrupp: Statistik
Utbildningsområde: Naturvetenskapliga området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Mikrodataanalys1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1F
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Industri och samhälle 2010-09-07.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2010-09-21.
Reviderad:
Reviderad 2012-12-18.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2012-12-31.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Efter kursen skall studenten kunna
- Använda mängdlära i sannolikhetsteoretiska sammanhang
- Derivera funktioner
- Använda gränsvärdesbegreppet
- Genomföra Taylor-utvecklingar
- Utföra matrisberäkningar
- Hantera talföljder och serier

Studenten skall ha kännedom om:
- Teorin bakom Riemann Integraler
- Följder av mängder/händelser och serier av funktioner
- Egenvärden

Innehåll

Kursen innehåller matematik som ger förberedelser för vidare studier inom statistik och mikrodataanalys.
Kursen behandlar följande ämnen:
Mängdlära, supremum och infimum, gränsvärden och kontinuitet, derivata, konvexa och inversa funktioner, medelvärdessatsen, Taylor´s formel, maxima och minima, talföljder och serier, Riemann-integraler, generaliserade Riemann-integraler, kontinuerliga funktioner i flera dimensioner samt derivering av dessa, Riemann-integraler för funktioner i flera dimensioner.

Examinationsformer

Skriftlig examinering.

Arbetsformer

 Föreläsningar och handledningar. När kursen går på distans är föreläsningarna internetbaserade.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

ECTS A-F

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Sammantaget minst 30 hp inom ett eller flera av följande ämnen; statistik, matematik, datavetenskap eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Studenten har rätt till fyra omtentamenstillfällen

Summary in English

Litteratur

  • Stridbeck,R. (2010) Mathematics for Microdata Analysis, compendium. Dalarna University. (123 s).
    Anmärkning: Will be available on course homepage in pdf format

Referenslitteratur

  • Khuri, Andre I. (1993) Advanced calculus with applications in statistics. Wiley. (466 s). ISBN 0-471-53459-5

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2UZ4
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v44, 2017
Studietakt:50%
Studieort:Borlänge
Språk:Engelska
Undervisningstid:Dag
Studieform:Normal
Studieplatser:P
Behörighetskrav: [?]Sammantaget minst 30 hp inom ett eller flera av följande ämnen; statistik, matematik, datavetenskap eller motsvarande kunskaper

Ansök

Ansök på Antagning.se
 
Anmälningskod:HDA-H2UZ5
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v44, 2017
Studietakt:50%
Studieort:Flexibel (Borlänge)
Språk:Engelska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:15
Behörighetskrav: [?]Sammantaget minst 30 hp inom ett eller flera av följande ämnen; statistik, matematik, datavetenskap eller motsvarande kunskaper

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:1
Obligatoriska online träffar:0

Ansök

Ansök på Antagning.se