Kursplan

Kursplan: Statistisk Modellering och Inferens

Kurskod: ST3011
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Avancerad nivå 1
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Statistik (STA)
Ämnesgrupp: Statistik
Utbildningsområde: Naturvetenskapliga området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Mikrodataanalys1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1A1N
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Industri och samhälle 2008-09-30.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2008-10-17.
Reviderad:
Reviderad 2012-12-18.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2012-12-31.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Efter kursen skall studenten kunna:
- analysera data i R med följande modeller: generaliserade linjära modeller, blandade modeller, generaliserade linjära modeller med slumpmässiga effekter, överlevnadsanalys samt modeller för missing data.
- granska resultaten från dessa analyser kritiskt

Studenten skall ha kunskap om
- statistisk inferens för ovanstående modeller
- modell-antaganden
- skillnaden mellan olika statistiska skolor: frekventister, bayesianer och likelihoodister

Innehåll

Introduktion till likelihood-teori, egenskaper hos frekventistiska mått, generaliserade linjära modeller, likelihood-principen, att ta hänsyn till parametrar som inte är av primärt intresse, överlevnadsanalys, EM-algoritmen, blandade modeller, modell-val, likelihood profil, utvidgad likelihood, generaliserade linjära modeller med slumpmässiga effekter.

Examinationsformer

Skriftlig tentamen och hemuppgifter. En förutsättning för examination är att studenten är närvarande vid minst två tredjedelar av de schemalagda föreläsnings- och övningstillfällena.

Arbetsformer

Föreläsningar och datorövningar

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Examensarbete för kandidatexamen i Statistik eller motsvarande kunskaper
  • Registrerad på kursen Linjära och Generaliserade Linjära Modeller

Övrigt

Summary in English

Litteratur

  • Pawitan, Y.. (2001) In all likelihood : statistical modelling and inference using likelihood. Oxford : Clarendon. (528 s). ISBN 0-19-850765-8

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2UWB
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v45, 2017 - v2, 2018
Studietakt:50%
Studieort:Borlänge
Språk:Engelska
Undervisningstid:Dag
Studieform:Normal
Studieplatser:P
Behörighetskrav: [?]Examensarbete för kandidatexamen i Statistik eller motsvarande kunskaper
Registrerad på kursen Linjära och Generaliserade Linjära Modeller

Ansök

Ansök på Antagning.se