Kursplan

Kursplan: Sannolikhetsteori och Markov-processer

Kurskod: ST3013
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Avancerad nivå 1
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Statistik (STA)
Ämnesgrupp: Statistik
Utbildningsområde: Naturvetenskapliga området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Datateknik1
Mikrodataanalys2
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1A1F
2A1F
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Industri och samhälle 2011-06-14.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2011-08-06.
Reviderad:
Reviderad 2012-12-18.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2012-12-31.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna tillämpa:

  • grundläggande sannolikhetsteori, stokastiska variabler, statistiska fördelningar och betingad sannolikhet.
  • stokastiska processer, speciellt Markov-processer.
  • estimeringstekniker.

Innehåll

Kursen är en teoretisk kurs i ämnen från sannolikhetsteori och statistik.

I kursen ingår stokastiska variabler och fördelningar, betingad sannolikhet och betingade fördelningar. Stokastiska processer introduceras samt teorin för diskreta och kontinuerliga Markov-processer med användning inom köteori. Dessutom ingår tekniker för punktestimering och likelihood teori.

Examinationsformer

Skriftlig tentamen.
En förutsättning för examination är att studenten är närvarande vid minst två tredjedelar av de schemalagda föreläsnings- och övningstillfällena.

Arbetsformer

Lektioner och övningar. Vid alla tillfällen förväntas förberedelse, aktiv diskussion under tillfället, och reflektion efter tillfället.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Kandidatexamen om minst 180 högskolepoäng, samt tidigare eller nuvarande registrering på båda kurserna Behörighetsgivande kurs i dataanalys och statistik för masterprogram i Business Intelligence, 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 och Matematik för mikrodataanalys, 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 2, eller motsvarande.

Övrigt

Maximalt fyra omtentamenstillfällen.

Kursen kan inte räknas i examen samtidigt som Stokastisk modellering, DT3008 och Sannolikhetsteori, ST3003.

Summary in English

Litteratur

  • Ross, Sheldon M.. (2007) Introduction to probability models. 9 uppl. Academic Press. (800 s). ISBN 0-12-598062-0

Referenslitteratur

  • George Casella, Roger L. Berger. (2002) Statistical inference. 2 uppl. Pacific Grove, Calif. : Duxbury. (660 s). ISBN 0-534-24312-6
  • Hamdy A. Taha. (2003) Operations research : an introduction. 7 uppl. Upper Saddle River, N. J. : Prentice-Hall. (830 s). ISBN 0-13-048808-9
  • Kobayashi, H., Mark, B. L., & Turin, W.. (2011) Probability, Random Processes, and Statistical Analysis - Applications to Communications, Signal Processing, Queueing Theory and Mathematical Finance. 1 uppl. Cambridge University Press. (750 s). ISBN 9780521895446
  • Pawitan, Y.. (2001) In all likelihood : statistical modelling and inference using likelihood. Oxford : Clarendon. (528 s). ISBN 0-19-850765-8
  • Stirzaker, David. (2005) Stochastic processes and models. Oxford Univ. Press. (331 s). ISBN 0-19-856813-4

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2UYE
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v45, 2017 - v2, 2018
Studietakt:50%
Studieort:Borlänge
Språk:Engelska
Undervisningstid:Dag
Studieform:Normal
Studieplatser:P
Behörighetskrav: [?]Kandidatexamen om minst 180 högskolepoäng, samt tidigare eller nuvarande registrering på båda kurserna Behörighetsgivande kurs i dataanalys och statistik för masterprogram i Business Intelligence, 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 och Matematik för mikrodataanalys, 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 2, eller motsvarande.

Ansök

Ansök på Antagning.se