Kursplan

Kursplan: Internationella evenemang - projektledning och styrning

Kurskod: TR1032
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Turismvetenskap (TRU)
Ämnesgrupp: Turism- och fritidsvetenskap
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Turismvetenskap1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1F
Fastställd:
Fastställd 2016-03-24.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2016-06-14.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter slutförd kurs ska studenten kunna:

  • Visa förståelse för och kritiskt förhålla sig till de processer som ingår i ledning och styrning av projekt
  • Utvärdera ‘best practice‘ inom projektledning och styrning av internationella evenemang
  • Använda sig av utarbetade och välfungerande modeller för ledning och styrning av projekt inom internationella evenemang

Innehåll

Översikt
Kursen behandlar de grundläggande momenten och processerna inom projektledning och styrning av projekt inom internationella evenemang inklusive hantering av internationella aktörer och förmågan att förstå mjuka värden inom gruppdynamik och ledning av medarbetare.

Principer
Definitioner, klassificeringar och typer av projekt, samt olika mål och styrningsmodeller behandlas, liksom modeller och former för utvärdering av genomförande och kostnader. Ledarskap och riskhantering ingår också.

Best Practice
I kursen behandlas dessutom internationella leverantörskedjor och komplexiteten inom olika typer av evenemang.

Examinationsformer

Seminarier 2,5 hp

Skriftligt projektarbete 5 hp

Arbetsformer

Föreläsningar, seminarier, grupparbeten och handledning

Betyg

Som betygsskala används A - F
Slutbetyg sätts efter en samlad bedömning av examinator.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • 30 högskolepoäng turismvetenskap eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Kursen ges i samarbete med University of West of Scotland.

Max fem examinationstillfällen.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2VJU
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v45, 2017 - v2, 2018
Studietakt:50%
Studieort:Borlänge
Språk:Engelska
Undervisningstid:Dag
Studieform:Normal
Studieplatser:
Behörighetskrav: [?]30 högskolepoäng turismvetenskap eller motsvarande kunskaper

Ansök

Ansök på Antagning.se