Kursplan

Kursplan: Evenemangsturism - planering, marknadsföring, utvärdering

Kurskod: TR3009
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Avancerad nivå 1
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Turismvetenskap (TRU)
Ämnesgrupp: Turism- och fritidsvetenskap
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Turismvetenskap1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1A1N
Fastställd:
Fastställd 2014-12-11.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2015-02-17.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • Analysera evenemangs lokala och regionala betydelse när det gäller ekonomiska och sociala effekter samt kopplingen till turistnäringens olika aktörer.
  • Redogöra utförligt för forskningsläget inom kunskapsområdet evenemangsturism.
  • Självständigt identifiera centrala frågor och problem samt föreslå lösningar på dessa inom utveckling och utvärdering av evenemang.
  • Självständigt identifiera och analysera vetenskapliga problemställningar inom kunskapsområdet.

Innehåll

Kursen behandlar planering, marknadsföring och utvärdering av evenemang och är knuten till pågående forskning inom området evenemangsturism. Kursen innehåller ett teoretiskt inslag där studenten ska läsa, analysera och sammanfatta forskningsarbeten inom detta kunskapsområde, samt en praktisk del där studenten ska arbeta med konkreta problem i samarbete med aktörer inom sport- och kulturevenemang.

Examinationsformer

Aktivt deltagande i seminarier, studiebesök, skriftliga inlämningsuppgifter och muntlig presentation (3,5 hp) samt författande av ett individuellt PM (4 hp).

Arbetsformer

Kursen innehåller föreläsningar, seminarier och skriftliga inlämningsuppgifter. Ett viktigt inslag är också studiebesök och eget arbete i form av ett PM som ska genomföras kopplat till ett kultur- eller idrottsevenemang.

Betyg

Som betygsskala används A - F

Seminarier, studiebesök och skriftlig inlämningsuppgift (U-G).

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Kandidatexamen inom turismvetenskap, företagsekonomi, kulturgeografi, nationalekonomi eller motsvarande ämnesområde.

Övrigt

Ersätter TR3006.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2UYV
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v45, 2017 - v2, 2018
Studietakt:50%
Studieort:Borlänge
Språk:Engelska
Undervisningstid:Dag
Studieform:Normal
Studieplatser:
Behörighetskrav: [?]Kandidatexamen inom turismvetenskap, företagsekonomi, kulturgeografi, nationalekonomi eller motsvarande ämnesområde.

Ansök

Ansök på Antagning.se