Kursplan

Kursplan: Tyska: Tysk grammatik med textkommentar

Kurskod: TY1034
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Tyska (TYA)
Ämnesgrupp: Tyska
Utbildningsområde: Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Tyska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1N
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Humaniora och medier 2011-03-15.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2011-03-15.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Kursen syftar till att de studerande ska utveckla grundläggande teoretiska kunskaper i tysk grammatik och färdigheter i att använda korrekt tyska i tal och skrift. Detta innebär att de studerande efter genomgången kurs ska kunna:

 • visa goda kunskaper i den tyska formläran och väsentliga delar av syntaxen
 • kommentera och förklara formlära och syntax i autentiska texter
 • visa självständighet i studierna samt reflektera över den egna inlärningen.

Innehåll

Kursen behandlar grundläggande delar av den tyska grammatiken med skriftliga tillämpningsövningar. Satsstruktur, grammatiska konstruktioner och fraseologi analyseras med utgångspunkt i varierande texter. Tillämpningsövningarna innefattar också träning i att förklara grammatiska sammanhang och att upptäcka och korrigera enklare språkliga fel.

Examinationsformer

Kursen examineras kontinuerligt genom aktivt deltagande i seminarier och skriftliga inlämningsuppgifter.

Arbetsformer

Föreläsningar, seminarier och gruppövningar.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Betygsrapportering:
Grammatik I 1,5 hp
Grammatik II 1,5 hp
Grammatik III 1,5 hp
Grammatik IV 1,5 hp
Textkommentar 1,5 hp

För att erhålla betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande har uppnått betyget Väl godkänd på prov om tillsammans 4,5 hp.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Områdesbehörighet 2 eller motsvarande kunskaper. Dispens beviljas från kravet på Engelska B. Kravet på Aktuellt språk Steg 3 kan ersättas med godkänt resultat på preparandkurser i tyska, 15 hp, vid Högskolan Dalarna eller motsvarande kunskaper.

Övrigt

Ersätter TY1030.

Summary in English

Litteratur

 • Brundin, G. och Ericson, T. (2004) Tysk universitetsgrammatik för nybörjare. Lund: Studentlitteratur. (314 s).
 • Brundin, G., och Ericson, T. (2004) Tysk universitetsgrammatik för nybörjare. Övningsbok. Lund: Studentlitteratur. (229 s). ISBN 9144028598

Referenslitteratur

 • Florby, G., Fält, E.. (2004) Grammatiskt ABC. . Scripta. (72 s).
 • Freund, F., Sundqvist, B. (1993) Tysk grammatik. Stockhom: Natur & Kultur.
 • Hering, A., Matussek, M. und Perlmann-Balme, M.. (2009) Übungsgrammatik für die Mittelstufe. Niveau B1 bis C1. . Hueber. (240 s).
 • Klingemann, U, Magnusson, G och Didon, S.. (2007) Bonniers tyska grammatik. Bonniers. (272 s).
 • Klingemann, U, Magnusson, G., Didon, S. (1999) Bonniers tyska grammatik. Övningsbok med facit. Stockholm : Bonniers. (140 s).

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2V9Z
 Ges endast som del av ett kurspaket!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:25%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Tyska, kan komma att ges på Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:50
Behörighetskrav:Områdesbehörighet 2 eller motsvarande kunskaper. Dispens beviljas från kravet på Engelska B. Kravet på Aktuellt språk Steg 3 kan ersättas med godkänt resultat på preparandkurser i tyska, 15 hp, vid Högskolan Dalarna eller motsvarande kunskaper.

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:6

Ansök

Ansök på Antagning.se
 
Anmälningskod:HDA-H2V9Y
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:25%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Tyska, kan komma att ges på Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:50
Behörighetskrav:Områdesbehörighet 2 eller motsvarande kunskaper. Dispens beviljas från kravet på Engelska B. Kravet på Aktuellt språk Steg 3 kan ersättas med godkänt resultat på preparandkurser i tyska, 15 hp, vid Högskolan Dalarna eller motsvarande kunskaper.

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:6

Ansök

Ansök på Antagning.se
 
Anmälningskod:HDA-H2VA2
 Ges endast som del av ett kurspaket!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:25%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Tyska, kan komma att ges på Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:50
Behörighetskrav:Områdesbehörighet 2 eller motsvarande kunskaper. Dispens beviljas från kravet på Engelska B. Kravet på Aktuellt språk Steg 3 kan ersättas med godkänt resultat på preparandkurser i tyska, 15 hp, vid Högskolan Dalarna eller motsvarande kunskaper.

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:6

Ansök

Ansök på Antagning.se