Kursplan

Kursplan: Tyska: Modern tyskspråkig litteratur

Kurskod: TY1041
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Tyska (TYA)
Ämnesgrupp: Tyska
Utbildningsområde: Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Tyska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1N
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Humaniora och medier 2012-01-19.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2012-01-19.
Reviderad:
Reviderad 2013-08-01.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2013-08-01.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Kursen syftar till att de studerande ska förvärva en inblick i modern tyskspråkig litteratur. Efter genomgången kurs ska de studerande kunna:

  • läsa och förstå samtida litterära texter samt känna till grundläggande litterära begrepp och tillämpa dem i diskussioner
  • reflektera över och analysera språk, innehåll och olika genrer i samtida litterära texter
  • visa självständighet i studierna samt reflektera över sin egen och andras inlärning.

Innehåll

Kursen omfattar studium av modern prosa och poesi från de tyskspråkiga länderna. Texterna studeras i sitt kulturella sammanhang och behandlas dels ur språklig, dels ur litterär aspekt i syfte att utveckla såväl språkfärdighet som förmåga till litterär analys.

Examinationsformer

Kursen examineras kontinuerligt genom aktivt deltagande i seminarier, skriftliga kontrolluppgifter och skriftliga inlämningsuppgifter.

Arbetsformer

Föreläsningar, seminarier och gruppövningar.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

För att erhålla betyget Väl godkänd på hela kursen måste studenten ha erhållit betyget Väl godkänd på minst 4,5 hp.

Betygsrapportering:
Moment 1: Seminarier och inlämningsuppgifter, bok 1-2 - 1,5 hp
Moment 2: Seminarier och inlämningsuppgifter, bok 3-4 - 1,5 hp
Moment 3: Seminarier och inlämningsuppgifter, bok 5-6 - 1,5 hp
Moment 4: Seminarier och inlämningsuppgifter, bok 7-8 - 1,5 hp
Moment 5: Recension - 1,5 hp

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Områdesbehörighet 2 eller motsvarande kunskaper. Dispens beviljas från kravet på Svenska för Grundläggande behörighet. Dispens beviljas från kravet på Engelska B. Kravet på Aktuellt språk Steg 3 kan ersättas med godkänt resultat på preparandkurser i tyska, 15 hp, vid Högskolan Dalarna

Övrigt

Ersätter TY1033.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2VA3
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:25%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Tyska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:50
Behörighetskrav:Områdesbehörighet 2 eller motsvarande kunskaper. Dispens beviljas från kravet på Svenska för Grundläggande behörighet. Dispens beviljas från kravet på Engelska B. Kravet på Aktuellt språk Steg 3 kan ersättas med godkänt resultat på preparandkurser i tyska, 15 hp, vid Högskolan Dalarna

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:9

Ansök

Ansök på Antagning.se
 
Anmälningskod:HDA-H2VA4
 Ges endast som del av ett kurspaket!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:25%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Tyska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:50
Behörighetskrav:Områdesbehörighet 2 eller motsvarande kunskaper. Dispens beviljas från kravet på Svenska för Grundläggande behörighet. Dispens beviljas från kravet på Engelska B. Kravet på Aktuellt språk Steg 3 kan ersättas med godkänt resultat på preparandkurser i tyska, 15 hp, vid Högskolan Dalarna

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:9

Ansök

Ansök på Antagning.se
 
Anmälningskod:HDA-H2TWK
 Ges endast som del av ett kurspaket!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:25%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Tyska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:50
Behörighetskrav:Områdesbehörighet 2 eller motsvarande kunskaper. Dispens beviljas från kravet på Svenska för Grundläggande behörighet. Dispens beviljas från kravet på Engelska B. Kravet på Aktuellt språk Steg 3 kan ersättas med godkänt resultat på preparandkurser i tyska, 15 hp, vid Högskolan Dalarna

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:9

Ansök

Ansök på Antagning.se
 

Vårterminen 2018

Anmälningskod:HDA-V2VA5
 Ges endast som del av ett kurspaket!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v3, 2018 - v22, 2018
Studietakt:25%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Tyska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:50
Behörighetskrav:Områdesbehörighet 2 eller motsvarande kunskaper. Dispens beviljas från kravet på Svenska för Grundläggande behörighet. Dispens beviljas från kravet på Engelska B. Kravet på Aktuellt språk Steg 3 kan ersättas med godkänt resultat på preparandkurser i tyska, 15 hp, vid Högskolan Dalarna

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:9