Kursplan

Kursplan: Tyskspråkig litteratur och litteraturhistoria

Kurskod: TY1049
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Tyska (TYA)
Ämnesgrupp: Tyska
Utbildningsområde: Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Tyska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1F
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Humaniora och medier 2012-05-21.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2012-05-21.
Reviderad:
Reviderad 2013-08-01.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2013-08-01.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Kursen syftar till att studenterna ska lära känna ett antal tyskspråkiga litterära verk från upplysningen och fram till modern tid. Detta innebär att den studerande efter genomgången kurs förutom ökad generell språkkompetens även ska:

  • visa ett omfattande kunnande kring de tyskspråkiga ländernas litteratur och kultur samt kunna identifiera relevanta problemställningar
  • uttrycka sina kunskaper kring litteraturhistoriska genrer och begrepp samt ha stiftat bekantskap med elementär litterär analysteknik
  • kritiskt kunna utvärdera det egna lärandet samt identifiera eventuella ytterligare kompetensbehov i ämnet.

Innehåll

Kursen innehåller en översiktlig framställning av tyskspråkig litteratur från och med upplysningen. Ett antal representativa verk (lyrik, prosa, dramatik) läses och analyseras med avseende på såväl tidsbundna som stilistiskt typiska drag. Muntliga anföranden och skriftliga inlämningsuppgifter är en del av kursen.

Examinationsformer

Aktivt deltagande i seminarier, löpande examination, skriftligt slutprov i litteraturhistoria

Arbetsformer

Föreläsningar, examinerande seminarier.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Modern tyskspråkig litteratur, 7,5 hp vid Högskolan Dalarna eller motsvarande.

Övrigt

Ersätter TY1010.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2VAD
 Ges endast som del av ett kurspaket!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:25%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Tyska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:50
Behörighetskrav: [?]Modern tyskspråkig litteratur, 7,5 hp vid Högskolan Dalarna eller motsvarande.

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:9

Ansök

Ansök på Antagning.se
 
Anmälningskod:HDA-H2VAE
 Ges endast som del av ett kurspaket!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:25%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Tyska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:50
Behörighetskrav: [?]Modern tyskspråkig litteratur, 7,5 hp vid Högskolan Dalarna eller motsvarande.

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:9

Ansök

Ansök på Antagning.se
 
Anmälningskod:HDA-H2VAC
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:25%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Tyska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:50
Behörighetskrav: [?]Modern tyskspråkig litteratur, 7,5 hp vid Högskolan Dalarna eller motsvarande.

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:9

Ansök

Ansök på Antagning.se