Kursplan

Kursplan: Tyska: Skriftlig språkfärdighet II

Kurskod: TY1050
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Tyska (TYA)
Ämnesgrupp: Tyska
Utbildningsområde: Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Tyska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1F
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Humaniora och medier 2012-05-21.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2012-05-21.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Kursen syftar till att de studerande skall befästa och ytterligare förbättra förmågan att använda det tyska språket i skrift. Detta innebär att den studerande efter genomgången kurs ska:

 • kunna uttrycka sig någorlunda korrekt skriftligt och med viss språklig variation kring innehåll hämtat från en mängd olika områden
 • kunna använda och anpassa skriftspråket till olika sociala, intresse- eller yrkesrelaterade sammanhang
 • kunna reflektera kring kontrastivt viktiga stilistiska drag i olika texttyper samt kunna upptäcka kontrastivt viktiga likheter och skillnader mellan svensk och tysk syntax
 • kritiskt kunna utvärdera det egna lärandet samt identifiera eventuella ytterligare kompetensbehov i ämnet

Innehåll

Kursen omfattar ett fördjupat studium av tysk formlära och syntax med fokus på skriftlig kommunikation och är uppdelad i två delmoment, modern tysk syntax och språk-användning i teori och praktik. I syntaxmomentet läggs tonvikten på kontrastivt viktiga skillnader mellan tyska och svenska. Inom den andra delkursen övas huvudsakligen över-sättning från svenska till tyska, men även andra typer av skriftliga övningar förekommer.

Examinationsformer

Löpande examination i form av inlämningsuppgifter, skriftligt prov i översättning och teoretisk grammatik.

Arbetsformer

Föreläsningar, seminarier.

Betyg

Som betygsskala används U - VG
Betygsrapportering
Modern tysk syntax 4 hp
Språkanvändning i teori och praktik II, 3,5hp

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Tysk grammatik med textkommentar, 7,5 hp, grundnivå 1, eller motsvarande samt Skriftlig språkfärdighet I, 7,5 hp, grundnivå 1 eller motsvarande.

Övrigt

Ersätter TY1012.

Summary in English

Litteratur

 • Andersson, S-G. (2002) Tysk syntax för universitetsnivå. Lund: Studentlitteratur. (494 s).

Referenslitteratur

 • Hrsg. von der Dudenredaktion. Red. Bearb.: Annette Klosa unter Mitarb. von Anette Auberle. 5. neu bearb. Aufl.. (2001) Duden, Richtiges und gutes Deutsch : Wörterbuch der sprachlichen Zweifelsfälle ; [grammatische und stilistische Fragen, Formulierungshilfen und Erläuterungen zum Sprachgebrauch]. Mannheim/Leipzig/Wien/Zürich: Dudenverlag. (983 s).
 • Freund, F. och Sundqvist, B. (1995) Tysk grammatik. 3 uppl. Stockholm: Natur och kultur. (596 s).
  Anmärkning: 3 rev. och utök. uppl
 • Dudenredaktion (Hrsg). Duden Deutsches Universalwörterbuch. Mannheim : Dudenverlag.
  Anmärkning: senaste upplagan
 • Dudenredaktion (Hrsg). Duden Deutsch als Fremdsprache. Mannheim : Dudenverlag.
  Anmärkning: senaste upplagan
 • Götz, D. et al. in Zusammenarbeit mit der Langenscheidt-Redaktion (Hrsg.). Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache. Berlin: Langenscheidt.
  Anmärkning: senaste upplagan
 • Norstedts tyska ordbok. Stockholm: Norstedts ordbok.
  Anmärkning: senaste upplagan
 • Wahrig, G. Deutsches Wörterbuch. Gütersloh/München: Wissen Media Verlag.
  Anmärkning: senaste upplagan

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2VAB
 Ges endast som del av ett kurspaket!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:25%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Tyska, kan komma att ges på Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:50
Behörighetskrav: [?]Tysk grammatik med textkommentar, 7,5 hp, grundnivå 1, eller motsvarande samt Skriftlig språkfärdighet I, 7,5 hp, grundnivå 1 eller motsvarande.

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:4

Ansök

Ansök på Antagning.se
 
Anmälningskod:HDA-H2VA9
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:25%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Tyska, kan komma att ges på Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:50
Behörighetskrav: [?]Tysk grammatik med textkommentar, 7,5 hp, grundnivå 1, eller motsvarande samt Skriftlig språkfärdighet I, 7,5 hp, grundnivå 1 eller motsvarande.

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:4

Ansök

Ansök på Antagning.se
 
Anmälningskod:HDA-H2VAA
 Ges endast som del av ett kurspaket!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:25%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Tyska, kan komma att ges på Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:50
Behörighetskrav: [?]Tysk grammatik med textkommentar, 7,5 hp, grundnivå 1, eller motsvarande samt Skriftlig språkfärdighet I, 7,5 hp, grundnivå 1 eller motsvarande.

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:4

Ansök

Ansök på Antagning.se