Kurstillfälle

Audiovisuell kommunikation

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • visa grundläggande kunskaper om audiovisuella produktioners användning och funktion i planerad kommunikation
  • strategiskt planera kommunikationsakter som inbegriper audiovisuella produktioner
  • förmåga att ur flera perspektiv värdera och förhålla sig kritisk till audiovisuella produktioner för planerad kommunikation
  • planera, genomföra och redovisa en audiovisuell produktion för planerad kommunikation.


Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Vårterminen 2012
Anmälningskod:
HDA-V2FRF
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2011-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v14, 2012 - v18, 2012
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Studieplatser:
P
Kursansvarig:
Kurskod:
LP1022