Kurstillfälle

Skapa och kunskapa a

Det övergripande målet är att studenten efter kursens slut har tillägnat sig kunskaper om och erfarenheter av hur barns lärande och estetiska skapande kan samverka.
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • grunderna i och om olika material, metoder och tekniker inom bild, drama, musik och rörelse.
  • stimulera barns nyfikenhet och lust att lära med hjälp av olika estetiska uttrycksformer.
  • reflektera över teorier om det estetiska lärandet som pedagogiskt verktyg.
  • diskutera estetisk verksamhet i förskola/skola utifrån kurslitteratur och observation.
  • överblicka och redogöra för de västerländska konstarternas utveckling.

Poäng:
15 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Vårterminen 2012
Anmälningskod:
HDA-V2FXH
Anmälningsdatum:
2011-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v4, 2012 - v13, 2012
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Studieplatser:
30
Kursansvarig:
Kurskod:
BP1013