Kurstillfälle

Bildproduktionsprojekt

Efter genomgången kurs skall studenten kunna
· visa på medvetenhet om hur en enskild bildproduktion kan relateras till sin kulturekonomiska kontext.
· visa på medvetenhet om de grundläggande tekniska, organisatoriska, juridiska och ekonomiska frågeställningar som ett bildproduktionsprojekt innebär.
· tillämpa de praktiska rutiner som krävs för att skapa nödvändig dokumentation av ett projekts förutsättningar, både inför och efter avslutat projekt.
· analysera och reflektera kring egna och andras genomförande av bildproduktionsprojekt utifrån ovanstående aspekter.


Poäng:
15 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 2
Termin:
Vårterminen 2012
Anmälningskod:
HDA-V2G3Q
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2011-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v4, 2012 - v13, 2012
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav: [?]
150 högskolepoäng varav 90 inom bildproduktion. Kandidatexamensarbetet i bildproduktion (BQ2008) är obligatorisk.
Studieplatser:
P
Kursansvarig:
Kurskod:
BQ2012