Kurstillfälle

Engelskspråkig litteratur och kultur

Kursen består av 2 moment:

Moment 1. Engelskspråkig Litteratur 7,5hp
I momentet studeras ett urval samtida skönlitterära verk från den engelskspråkiga världen. Texterna belyser kulturella frågor som etnicitet, identitet, och det multikulturella samhället. Dessutom studeras ett antal grundläggande litteraturvetenskapliga termer och begrepp; dessa appliceras på de litterära texterna i seminariediskussioner och skriftliga inlämningsuppgifter. Kursen innehåller även en introduktion till skrivprocessen och akademiskt skrivande. Skrivmomentet innehåller studier i engelsk ordkunskap.

Moment 2. Engelskspråkiga kulturer 7,5 hp
I momentet studeras i huvudsak sakprosa som behandlar kultur- och samhällsförhållanden i olika delar av den engelskspråkiga världen. Även skönlitterära texter, bl.a. de som förekommer i moment 1, används för att belysa dessa förhållanden. Uppmärksamhet ägnas engelskspråkiga kulturer och länder som Storbritannien, USA, Irland, Kanada, Australien och Nya Zeeland, samt delar av Afrika. Böcker, tidningar, tidskrifter, filmer och Internet utgör grunden för muntliga och skriftliga presentationer av aktuella och ofta kontroversiella kulturella, sociala och politiska frågor.


Poäng:
15 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Vårterminen 2012
Anmälningskod:
HDA-V2G6G
Anmälningsdatum:
2011-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v4, 2012 - v23, 2012
Studietakt:
50%
Studieort:
Falun
Språk:
Engelska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav:
Områdesbehörighet 2 eller motsvarande kunskaper. Dispens beviljas från kravet på Aktuellt språk Steg 3. Dispens beviljas från kravet på Svenska för Grundläggande behörighet.
Studieplatser:
Kurskod:
EN1066